Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Bērzgales pagasta pārvaldē


Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Līguma summa LVL (ar PVN)
1.
„Kultūras nama un pamatskolas jumtu renovācija”
SIA RANGO
25 297,09
2.
Pamatskolas logu nomaiņa
SIA Latgales logs
22707,29
3.
Kultūras nama logu nomaiņa
SIA Latgales logs
11739,56
3383,48
495,71
4.
Pamatskolas ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana
SIA APSARGS R
4751,74
5.
Kultūras nama ārējo sienu apšūšana ar dekoratīvo skārdu
SIA RANGO
10564,48
3237,25
757,16
6.
Kultūras nama siltināšana
SIA RANGO
10537,56
2628,36
7.
Pamatskolas sporta zāles apgaismojuma ķermeņu nomaiņa
SIA LOGIK K
4811,83
8.
Pamatskolas sporta zāles kosmētiskais remonts
SIA RANGO
6916,55
3414,15
9.
Kultūras nama tualešu remonts
SIA RANGO
11475,57
956,85
10.
Pamatskolas sporta zāles tualešu un dušas telpu remonts
SIA RANGO
11794,77
11.
Kultūras nama un pamatskolas piekaramo griestu un apgaismojuma nomaiņa
SIA FD SERVISS
11771,56
3061,72
12.
Marientāles ciema atdzelžošanas stacijas uzstādīšana
SIA EKO AKVA
9484,00
13.
Marientāles ciema ūdens atdzelžošanas stacijas ēkas siltināšana un apšūšana
SIA RANGO
1704,47
14.
Bērzgales ciema ūdensvada un kanalizācijas TEP un tehniskā projekta izstrāde
Nav realizēts
4 734,85
15.
Bērzgales pagasta iestāžu ierakstīšana zemesgrāmatā
VZD Latgales reģionālā nodaļa
3774,00
16.
Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes apkures katla nomaiņa, katlumājas mezglu un siltumtrases nomaiņa
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
8941,19
17.
Bērzgales kultūras nama apkures katla nomaiņa un katlumājas mezglu nomaiņa
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
5401,60
18.
Bērzgales pamatskolas apkures katla nomaiņa, katlumājas mezglu, siltumtrases nomaiņa
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
11657,10
19.
Marientāles atdzelžošanas stacijas notekūdeņu melirācijas ierīkošana
Z.S.”DIMANTI”
1087,79
20.
Bērzgales ciema siltummezgla renovācija
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
1952,50
KOPĀ
194 264,69
Dotācijas atlikums uz 27.11.2009.
5735,31 Ls

Kultūras nama ārējo sienu apšūšana ar dekoratīvo skārdu Kultūras nama logu nomaiņa Kultūras nama siltināšana Kultūras nama tualešu remonts Kultūras nama un pamatskolas jumtu renovācija Pamatskolas logu nomaiņa Pamatskolas logu nomaiņa

Click to listen highlighted text!