Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Dricānu pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Summa, kopā
LVL (ar PVN)
Pasažieru autobusa iegāde
SIA „M.E.LAT- LUX”
25960,00
Dricānu vidusskolas elektroinstalācijas nomaiņa
SIA „Merteks”
34542,92
Dricānu vidusskolas logu un durvju nomaiņa
SIA „REKOR”
24109,18
Dricānu vidusskolas fasādes renovācija
SIA „INREM”
20434,08
Dricānu PII ēkas renovācija
SIA „ENERGO-
CELTNIEKS”
34983,97
Dricānu vidusskolas apkures katlu montāža
SIA „Santeks”
11480,52
Dricānu KN un pašvaldības administratīvās ēkas renovācija (darbus plānots pabeigt 30.12.2009)
SIA „Zefors celtniecība”
16452,64
Izolēto apkures cauruļu iegāde
SIA „Poliurs”
5534,29
Dricānu vidusskolas sporta zāles būvprojekta izstrāde
Armands BISENIEKS
9950,00
Pasažieru mikroautobusa iegāde
Arvydo Andrijausko firma
9998,79
Dricānu vidusskolas sanitāro mezglu renovācija (darbus plānots pabeigt līdz 30.12.2009)
Dricānu pagasta pārvalde
4000,00
Kopā
197446,39
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009.
2553,61
Mērķdotācijas atlikuma plānotais izlietojums
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Dricānu vidusskolas ugunsdrošības signalizācijas 2. un 3.kārtas uzstādīšana
2553,61
01.03.2010

Darbi Dricānu vidusskolā Darbi Dricānu vidusskolā Darbi Dricānu vidusskolā Dricānu vidusskolas elektroinstalācijas nomaiņa Dricānu vidusskolas apkures katlu montāža Dricānu PII ēkas renovācija Dricānu PII ēkas renovācija Dricānu KN un pašvaldības administratīvās ēkas renovācija Dricānu KN un pašvaldības administratīvās ēkas renovācijaPasažieru autobusa iegāde Pasažieru mikroautobusa iegāde Dricānu PII ēkas renovācija Dricānu KN un pašvaldības administratīvās ēkas renovācija

Click to listen highlighted text!