Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Feimaņu pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)
Siltumenerģijas zudumu samazināšana un apkures sistēmas nomaiņa Feimaņu pamatskolā
SIA „Merteks”
43199,25
Feimaņu pamatskolas virtuves bloka remonts
SIA „Merteks”
43256,81
Feimaņu pamatskolas sporta zāles remonts
SIA „Merteks”
30036,90
Feimaņu ciemata ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa
PS „A.A. & būvkompānijas”
1151,93
Feimaņu ciemata ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa
SIA „Siltumkomforts”
19226,91
Siltumenerģijas zudumu samazināšana Feimaņu kultūras namā
SIA „Latgales logs”
17960,18
Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
SIA „Baltic Motors Ltd.”
29128,41
Kopā:
183 960,39
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009.
16039,61
Mērķdotācijas atlikuma plānotais izlietojums
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Feimaņu pamatskolas telpu remonts
16039,61
2010.gada februāris

Siltumenerģijas zudumu samazināšana Feimaņu kultūras namā Feimaņu pamatskolas sporta zāles remonts Feimaņu pamatskolas sporta zāles remonts Feimaņu pamatskolas sporta zāles remonts Feimaņu pamatskolas virtuves bloka remonts Feimaņu pamatskolas virtuves bloka remontsSiltumenerģijas zudumu samazināšana un apkures sistēmas nomaiņa Feimaņu pamatskolā Siltumenerģijas zudumu samazināšana un apkures sistēmas nomaiņa Feimaņu pamatskolā Siltumenerģijas zudumu samazināšana un apkures sistēmas nomaiņa Feimaņu pamatskolā Feimaņu ciemata ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai

Click to listen highlighted text!