Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Kantinieku pagasta pārvaldē


N.p.
k.
Projekta nosaukums
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)
 
Būvuzņēmējs
1.
Autobusa iegāde
skolēnu pārvadāšanai
75000,80
SIA Latursus
2.
Ciemata ūdens apgādes dziļurbuma renovācija
11210,37
2.1.
Ūdens iekārtu renovācijas darbi
3848,00
SIA EKO AKVA
2.2.
Dzeramā ūdens ieguves vietas sakārtošanas darbi
7362,37
SIA IDP
3.
Tehniskā projekta „Liužas ciemata kanalizācijas maģistrāla tīkla rekonstrukcija” izstrāde
4460,40
SIA ITBB
4.
Kantinieku pagasta sporta laukuma iekārtošana pie sporta un atpūtas centra
11208,52
SIA Villa R
5.
Autobusa garāžas projekta izstrāde
1109,20
SIA Rēzeknes būvprojekts
6.
Autobusa garāžas būvniecība
11784,66
SIA Simetrija
Kopā
114773,95
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009
85226,05
Plānotais projekts
Paredzamā summa
Liužas ciemata maģistrālās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
84745,91
Zālāja sēšana pie sporta un atpūtas centra
480,14

Autobusa garāžas būvniecība Ciemata ūdens apgādes dziļurbuma renovācija Ciemata ūdens apgādes dziļurbuma renovācija Ciemata ūdens apgādes dziļurbuma renovācija Ciemata ūdens apgādes dziļurbuma renovācija Kantinieku pagasta sporta laukuma iekārtošana pie sporta un atpūtas centra

Click to listen highlighted text!