Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Kaunatas pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)
1. Kaunatas vidusskolas ēkas remonts
1.1. Logu, durvju nomaiņa, jumta remonts un zibensaizsardzības ierīkošana
SIA Meistars JVK
81712,33
1.2. Ēdnīcas remonts
SIA Wall Baltic
3000,00
2. Kaunatas vidusskolas apkures sistēmas renovācija
SIA Wall Baltic
31999,74
3. Kaunatas pagasta PII ēkas jumta nomaiņa
3.1. Jumta nomaiņa (210m/3)
SIA OBEX
3553,52
3.2. Jumta nomaiņa - atlikusī daļa
SIA Meistars JVK
4100,00
4. Kaunatas ciema siltumtrašu remonts un siltumizolācija
4.1. Projekta iesnieguma izstrāde
SIA Data Link
1203,95
4.2. Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
SIA Rem Pro
14399,00
4.3. Centralizētās siltumapgādes rekonstrukcija
SIA Siltumtehserviss
34173,05
Būvuzraugs J.Kovsols
954,40
5. Kaunatas TN remonts
SIA Meistars JVK
10000,00
6. Ūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Kaunatas ciemata ūdenstornī (darbu plānots pabeigt 31.01.2010)
SIA Letclean
5856,40
7. Ūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Dubuļu ciematā (darbu plānots pabeigt 31.01.2010)
SIA Letclean
5989,50
Kopā
196941,89
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009.
3058,11 LVL
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Kaunatas pagasta PII iestādes logu nomaiņa
1958,11
23.12.2009.
Dziļurbuma sūkņa un cauruļvadu nomaiņa Dubuļu ciematā
1100,00
15.03.2010.

Kaunatas vidusskolas ēkas remontsKaunatas vidusskolas ēkas remontsKaunatas vidusskolas ēkas remonts Kaunatas vidusskolas apkures sistēmas renovācija Kaunatas pagasta PII ēkas jumta nomaiņa Kaunatas pagasta PII ēkas jumta nomaiņaŪdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Kaunatas vidusskolas ēkas remonts

Click to listen highlighted text!