Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Mākoņkalna pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdo-tācijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinan-sējums LVL
(ar PVN)
1. Autobuss Volkswagen Crafter2,5TDI..
SIA Ro Aktīvs
54739,98
54739,98
2. Mikroautobuss Volkswagen Transporter 2,5TDI..
SIA Ro Aktīvs
32151,41
32151,41
3. Ārējā apgaismojuma renovācija Lipušku ciematā
SIA LatEL montāža
27533,77
27533,77
4. Tehniskās dokumentācijas izstrāde projektam „Ūdensapgādes sistēmas renovācija Mākoņkalna pagasta Lipušku ciemā”
4.1. Ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Strasa Konsultanti SIA
14396.00
10483,34
3912,66
4.2. Tehniski –ekonomiskā projekta aktualizācija
SIA GSK
4949,59
4949,59
5. Mākoņkalna pagasta tautas nama remonts
SIA WALL BALTIC
45000.00
45000.00
6. Mākoņkalna pagasta Lipušku ciema ceļa Nr. 29 asfalta seguma izbūve
SIA būvfirma Ceļi un tilti
25141,91
25141,91
Kopā
203 912.66
200 000.00
3912.66

Mākoņkalna pagasta tautas nama remonts AutobussMikroautobuss Ārējā apgaismojuma renovācija Lipušku ciematāMākoņkalna pagasta tautas nama remonts Mākoņkalna pagasta tautas nama remonts Mākoņkalna pagasta tautas nama remonts Mākoņkalna pagasta Lipušku ciema ceļa Nr. 29 asfalta seguma izbūve Mākoņkalna pagasta Lipušku ciema ceļa Nr. 29 asfalta seguma izbūve Ārējā apgaismojuma renovācija Lipušku ciematā

Click to listen highlighted text!