Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Ozolaines pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdo-tācijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinan-sējums LVL
(ar PVN)
1.Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts 139418.67 120 000.00 19418.67
1.1.Liepu skolas remontdarbi SIA „Riveta” 74433.86 74433.86
1.2.Liepu skolas papildus remontdarbi- cokola, betona apmales izbūve SIA „Riveta” 9433.38 9433.38
1.3.Durvju izgatavošana Liepu pamatskolai SIA „Komunāls R” 11762.24 11762.24
1.4.Papildus durvju izgatavošana Liepu pamatskolai SIA „Komunāls R” 2028.42 2028.42
1.5. Liepu skolas remontdarbi SIA „Riveta” 41760.77 22342.10 19418.67
2.Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts 84681.82 80 000.00 4681.82
2.1.Pirmskolas iestādes „Jāņtārpiņš” remontdarbi SIA „Meistars JVK” 55111.66 55111.66
2.2. Ozolaines pagasta pirmskolas iestādes „Jāņtārpiņš” papildus remontdarbi SIA „Meistars JVK” 10994.67 10994.67
2.3. Pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” remontdarbi SIA „Meistars JVK” 10577.99 10577.99
2.1. Ozolaines pagasta pirmskolas iestādes „Jāņtārpiņš” papildus remontdarbi SIA „Meistars JVK” 7997.50 3315.68 4681.82
Kopā
224 100.49 200 000,00 24100.49

Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts Ozolaines pagasta Liepu pamatskolas ēkas remonts 265182712603792307_lOzolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” remonts

Click to listen highlighted text!