Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Rikavas pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL
(ar PVN)
Logu nomaiņa Rikavas pamatskolas jaunajā ēkā no koka uz PVC
SIA MONTA O.J.
9425.23
Rikavas pamatskolas apkures sistēmas renovācija
IK „GRETTA MV”
Tehniskā projekta sagatavotāja- Svetlana Hababulina
Būvdarbu izmaksu sagatavotāja- Aurelija Lizinska
47865.58
Siltumsistēmas renovācija Rikavas kultūras namā, administratīvajā ēkā un bibliotēkā
Rikavas
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
17275.85
Lietota autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
SIA „AUTO ITC”
36287.90
Rikavas ciema ūdenstorņa rekonstrukcija
SIA „SANTEKS”
8979.22
Ūdensvada rekonstrukcija Rikavas ciemā Upes ielā
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
13779.94
Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Rikavas ciemā
SIA „AQUA SISTĒMA”
17263.17
Rikavas pagasta kanalizācijas attīrīšanas iekārtu remonts
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
1621.13
Kanalizācijas iekārtas ar tauku uztvērēju montāžu Rikavas skolā
SIA „SILTUMTEHSERVISS”
10295.88
Rikavas pamatskolas telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
SIA „AKR GEO TB”
23391.61
Ūdensvada rekonstrukcija Rikavas ciemā Smilšu ielā
SIA SILTUMKOMFORTS
10921.62
Kopā
197107.13
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009
2 892.87
Mērķdotācijas atlikuma plānotais izlietojums
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Rikavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas tualešu un gaiteņa rekonstrukcija
1500.00
30.03.2010
Rotaļu laukuma ierīkošana PII vajadzībām
1392.87
30.03.2010

Lietota autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Siltumsistēmas renovācija Rikavas kultūras namā, administratīvajā ēkā un bibliotēkāLogu nomaiņa Rikavas pamatskolas jaunajā ēkā no koka uz PVC Rikavas pamatskolas apkures sistēmas renovācijaRikavas ciema ūdenstorņa rekonstrukcija Ūdensvada rekonstrukcija Rikavas ciemā Rikavas pamatskolas telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes vajadzībāmŪdensvada rekonstrukcija Rikavas ciemā Rikavas pamatskolas apkures sistēmas renovācijaRikavas ciema ūdenstorņa rekonstrukcija Rikavas ciema ūdenstorņa rekonstrukcija

Click to listen highlighted text!