Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Sakstagala pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdotācijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinan-sējums LVL (ar PVN)
Veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija ar siltumenergijas zudumu samazināšanu un apkures sistēmu nomaiņu. SIA „LEONOR celtniecība”
303003,30
(ELFLA projekts)
200000,00
-
Kopā
303003,30
200000,00

Veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācijaVeidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācijaVeidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija

Click to listen highlighted text!