Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Silmalas pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdotā-cijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinansē- jums LVL
(ar PVN)
1. Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Silmalas pagasta
Vecružinas ciemā, Štikānu ciemā un Gornicas ciemā
1.1. Būvdarbu izpilde un iekārtas uzstādīšana
SIA „AQUA Sistēmas”
-
1.2. Materiālu iegāde
SIA „Latgāze”
539.99
539,99
-
1.3. Materiālu iegāde
SIA „Dako”
744,69
719,34
25,35
1.4. Ūdens analīzes
VA „Sabiedrības veselības aģentūra”
124,91
124,91
-
1.5. Topogrāfija
SIA „Preime”
295,00
295,00
-
1.6. Projekta koriģēšana Vecružinai un Štikāniem
SIA „Ekolat”
1 827,10
1 827,10
-
1.7. Ūdens apgādes urbuma ierīkošana Gornicas ciemā
SIA „Ratekss”
6 206,80
6 206,80
-
1.8. Ūdensvada rekonstrukcija Vecružinas ciemā (Tehniskā projekta sagatavošana un projekta būvuzraudzība)
SIA „Austrumi”
5 536,40
5 536,40
-
1.9. Ūdensvada rekonstrukcija Vecružinas ciemā (Būvdarbu izpilde ūdensvada rekonstrukcijai un papildarbu izpilde)
Ūdenstorņu tvertņu remonts Vecružinas un Štikānu ciemos
SIA „IDP”
18 556,74
18 556,74
-
1.10. Gorņicas atdzelžošanas stacijas remonts
SIA „Watex”
798,60
798,60
-
2. Pašvaldības lielciemu labiekārtošana Silmalas pagasta Gornicas ciemā, Vecružinas ciemā, Kruķu ciemā, Štikānu ciemā
2.1. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana elektroapgaismojuma ierīkošanai
SIA „Austrumi”
7 988,60
7 988,60
-
2.2. Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta četros lielciemos
SIA „Merteks”
54 315,53
54 315,53
-
2.3. Ielu pagaismojuma ierīkošanas būvdarbu būvuzraudzība
SIA „Instel”
1 081,74
1 081,74
-
2.4. Elektroapgaismojuma pieslēgumu Latvenergo tīkliem projektēšana
IK „Elspro”
750,00
750,00
-
2.5. Elektroapgaismojuma pieslēgšanas AS sadales tīklam
AS „Sadales tīkls”
1 222,19
1 222,19
-
3. Silmalas pagasta Tiskādu vidusskolas un Kruķu pamatskolas remonts
3.1. Logu un durvju nomaiņa Tiskādu vidusskolā
SIA „Logu Dekors”
38 596,37
38 596,37
-
3.2. Logu un durvju nomaiņa Kruķu pamatskolā
SIA „Rationalis”
5 683,06
5 683,06
-
4. Štikānu tautas noma logu nomaiņa
SIA „Rationalis”
5 006,22
5 006,22
-
5. Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
SIA „IGS Serviss”
17 700,00
17 700,00
-
6. Silmalas pagasta siltumtrases avārijas remonts
SIA „Siltumteh-serviss”
4 306,57
4 306,46
0,11
Kopā
200 025,46
200 000,00
25,46

Logu un durvju nomaiņa Tiskādu vidusskolā Logu un durvju nomaiņa Tiskādu vidusskolā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Gorņicas ciemā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Gorņicas ciemā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Kruķu ciemā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Kruķu ciemā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Vecružinas ciemā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Vecružinas ciemā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Štikānu ciemā Štikānu tautas noma logu nomaiņa Štikānu tautas noma logu nomaiņa 265183812609800780_l Ūdens apgādes urbuma ierīkošana Gornicas ciemā Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Ūdensvada rekonstrukcija Vecružinas ciemā Atdzelžošanas stacija Vecružinā Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Štikānu ciemā 265183812609800804_l Štikānu atdzelžošanas stacija Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta Štikānu ciemā Atdzelžošanas stacija Vecružinā

Click to listen highlighted text!