Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Strūžānu pagasta pārvaldē


Nr.
p.k.
Projekta
nosaukums
Būvuzņēmējs,
piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
1.
Strūžānu ciemata centrālo siltumtīklu kapitālais remonts
t.sk.
Strūžānu pagasta padome (pašu spēkiem)
150257,00
1.1.
Strūžānu ciema siltumapgādes tīklu kapitālais remonts
t.sk.
Strūžānu pagasta padome (pašu spēkiem)
126910,00
1.1.1.
Strūžānu pagasta padome (pašu spēkiem)
62905,00
1.1.2.
SIA „Beinits”,
piegādāti materiāli
64005,00
1.2.
Ūdenssildāmā katla RK-1,6 priekškurtuves izgatavošana
Strūžānu pagasta padome (pašu spēkiem)
20 000,00
1.3.
Asfalta likšana
Strūžānu pagasta padome (pašu spēkiem)
2989,00
1.4.
Siltumapgādes tīklu remonts
SIA „Strūžānu siltums”
358,00
2.
Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
t.sk.
SIA „ECOLINE”
49 743,00
2.1.
autobusa vērtība,
pavadzīme Nr.072638
no 18.05.2009.
48521,00
2.2.
Autobusa remonts, apkope
Rēķins no 28.05.2009.
Nr. FR2009-214
SIA „M.E.LAT-LUX”
1147,00
2.3.
Autobusa siksnu iegāde, pavadzīme no 29.06.2009 Nr.AEZ826257
SIA”M.E.LAT-LUX”
75,00
Kopā
200 000,00

Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Strūžānu ciemata centrālo siltumtīklu kapitālais remonts Strūžānu ciemata centrālo siltumtīklu kapitālais remonts Strūžānu ciemata centrālo siltumtīklu kapitālais remonts
 

Click to listen highlighted text!