Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (14.12.2023.)

Publicēts: 11.12.2023

Atjaunots: 15.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 14. decembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.40)

  1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
  2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu.
  3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.D. Silmalas pagastā.
  4. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.L. Stružānu pagastā.
Click to listen highlighted text!