Teritoriālās komitejas sēde (23.03.2023.)

Publicēts: 20.03.2023

Atjaunots: 29.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TERITORIĀLĀS KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. martā
(Rēzeknē, plkst. 9.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada domes Teritoriālās komitejas nolikuma izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Ētikas komisijas paraugnolikuma izdošanu.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.7 „Rēzeknes novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu.
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.8 „Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodekss” izdošanu.
 7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.9 „Par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāniem Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā” izdošanu.
 9. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai” izdošanu.
 10. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.12 „Kārtība amatu savienošanas atļaujas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un amatu savienošanas atļauju izsniegšanai” izdošanu.
 11. Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Viļānu siltums", SIA "Viļānu namsaimnieks", SIA "Strūžānu siltums" un SIA "Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums" reorganizācijas procesa uzsākšanu.
Click to listen highlighted text!