Ārkārtas Rēzeknes novada domes sēde (29.12.2022.)

Publicēts: 27.12.2022

Atjaunots: 17.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 65 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” izdošanu.
  2. Par papildus finansējuma pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gada janvārim – augustam sadali.
  3. Par tiesas sprieduma izpildi civillietā Nr. C26197916 pilnsabiedrības “Latgales būve” prasībā par likumisko procentu un līgumsoda piedziņu.
  4. Par Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesas sadarbības līguma noslēgšanu ar Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada bāriņtiesu.
  5. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Hyundai Terracan izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  6. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 9. janvāra lēmumā Nr. 1 “Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” atbalstīšanu”.
Click to listen highlighted text!