Kontaktinformācija

EDI  scaled

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607194, 64607176, 64607184

E-pasts: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv

Darba laiks: 8:00 – 16:30

Sociālie pakalpojumi Jautāt dienestam
Sociālā dienesta vadītāja
Vārds, Uzvārds Silvija Strankale
Tālrunis 64607194, 20223392
E-pasts silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 5
Sociālā dienesta vadītājas vietniece, galvenais speciālists sociālās palīdzības un sociālā darba jautājumos
Vārds, Uzvārds Inta Greivule – Loca
Tālrunis 64607176, 26531970
E-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Galvenā speciāliste ģimeņu atbalsta jautājumos
Vārds, Uzvārds Zita Bautre
Tālrunis 64607184, 26531497
E-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 6
Galvenā speciāliste sociālo pakalpojumu jautājumos
Vārds, Uzvārds Sanita Tauriņa
Tālrunis 64607176, 26531970
E-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Galvenā speciāliste dzīvokļa jautājuma administrēšanā / psihosociālā konsultante
Vārds, Uzvārds Rita Žurzdina
Tālrunis 64607184, 26531497
E-pasts rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 6
Galvenā speciāliste darbam ar pilngadīgām personām
Vārds, Uzvārds Liene Skudra
Tālrunis 64607176, 26531970
E-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Psiholoģe
Vārds, Uzvārds Ilona Loginova
Tālrunis 26191979
E-pasts ilona.zabo@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē
Grāmatvede
Vārds, Uzvārds Anita Krasnobaja
Tālrunis 64607203
Grāmatvede (Viļānos)
Vārds, Uzvārds Sarmīte Strode
Tālrunis 22117661
Audriņu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Solvita Razgale
Tālrunis 64628241, 28322181
E-pasts Solvita.Razgale@rezeknesnovads.lv
Bērzgales pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Natālija Platpīre
Tālrunis 22020507
E-pasts Natalija.Platpire@rezeknesnovads.lv
Čornajas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Inta Vegileja
Tālrunis 64637599, 26343406
E-pasts Inta.Vegileja@rezeknesnovads.lv
Čornajas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Marina Daniloviča
Tālrunis 64637599, 26343406
E-pasts Marina.Danilovica@rezeknesnovads.lv
Dricānu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ilze Tutāne
Tālrunis 22011671
E-pasts Ilze.Tutane@rezeknesnovads.lv
Feimaņu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ināra Poļakova
Tālrunis 25703186
Feimaņu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Anita Safonova
Tālrunis 29289623
E-pasts Anita.Safonova@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Angelīna Spridzāne
Tālrunis 64644537, 26119105
E-pasts Angelīna.Spridzane@rezeknesnovads.lv
Griškānu un Stoļerovas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Svetlana Sprukte
Tālrunis 64640507, 20223719
E-pasts Svetlana.Sprukte@rezeknesnovads.lv
Griškānu un Stoļerovas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Silvija Slūka
Tālrunis 64640507, 20223719
E-pasts Silvija.Sluka@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Nellija Pujate
Tālrunis 64644583
E-pasts Nellija.Pujate@rezeknesnovads.lv
Kantinieku pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Inese Zdanovska
Tālrunis 28842969
E-pasts Inese.Zdanovska@rezeknesnovads.lv
Kantinieku pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Janīna Kirillova
Tālrunis 28842969
E-pasts Janīna.Kirillova@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagasta sociālais darbinieks
Vārds, Uzvārds Ingus Trūlis
Tālrunis 26562755
E-pasts Ingus.Trulis@rezeknesnovads.lv
Lendžu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Natālija Platpīre
Tālrunis 64644734
E-pasts Natalija.Platpire@rezeknesnovads.lv
Lendžu pagasta sociālais darbinieks
Vārds, Uzvārds Raivo Petrovs
Tālrunis 64644734
E-pasts Raivo.Petrovs@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Jekaterina Bondarenko
Tālrunis 64607423, 25561503
E-pasts Jekaterina.Bondarenko@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Anita Adejanova
Tālrunis 64607423, 25561503
E-pasts Anita.Adejanova@rezeknesnovads.lv
Mākoņkalna pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ināra Samuša
Tālrunis 26373100
E-pasts Inara.Samusa@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Iveta Novika
Tālrunis 64631336, 29289623
E-pasts Iveta.Novika@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Anita Safonova
Tālrunis 64631336, 29289623
E-pasts Anita.Safonova@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Svetlana Kvasova
Tālrunis 64631336, 25703186
E-pasts Svetlana.Kvasova@rezeknesnovads.lv
Nagļu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Biruta Ieviņa
Tālrunis 20243232
E-pasts Biruta.Ievina@rezeknesnovads.lv
Nagļu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Angelīna Spridzāne
Tālrunis 26119105
E-pasts Angelina.Spridzane@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagasta sociālais darbinieks
Vārds, Uzvārds Raivo Petrovs
Tālrunis 64628806, 28307447
E-pasts Raivo.Petrovs@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Jekaterina Bondarenko
Tālrunis 64640690, 25561503
E-pasts Jekaterina.Bondarenko@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Anita Adejanova
Tālrunis 64640690, 25561503
E-pasts Anita.Adejanova@rezeknesnovads.lv
Ozolmuižas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ārija Skromule
Tālrunis 25772281
E-pasts Arija.Skromule@rezeknesnovads.lv
Pušas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ināra Poļakova
Tālrunis 25703186
Pušas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Iveta Novika
Tālrunis 29289623
E-pasts Iveta.Novika@rezeknesnovads.lv
Rikavas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Biruta Ieviņa
Tālrunis 64607083, 20243232
E-pasts Biruta.Ievina@rezeknesnovads.lv
Sakstagala pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Inese Zdanovska
Tālrunis 64640566, 26414342
E-pasts Inese.Zdanovska@rezeknesnovads.lv
Sakstagala pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Janīna Kirillova
Tālrunis 64640566, 26414342
E-pasts Janina.Kirillova@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Vera Laškova
Tālrunis 64644842, 26449650
E-pasts Vera.Laskova@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ināra Poļakova
Tālrunis 64644834, 26449650
E-pasts Inara.Polakova@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Tatjana Īlena
Tālrunis 64644842, 26449650
E-pasts tatjana.ilena@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Valentīna Krasutina
Tālrunis 64644842, 26449650
E-pasts Valentina.Krasutina@rezeknesnovads.lv
Stružānu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ilze Tutāne
Tālrunis 20024335
E-pasts Ilze.Tutane@rezeknesnovads.lv
Vērēmu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Alla Dervinika
Tālrunis 64605903
E-pasts Alla.Dervinika@rezeknesnovads.lv
Vērēmu pagasta sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Natālija Platpīre
Tālrunis 64605903
E-pasts Natalija.Platpire@rezeknesnovads.lv
Viļānu apvienības sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Aija Āboliņa
Tālrunis 26695551
Viļānu apvienības sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Dana Brence
Tālrunis 64628036
Viļānu apvienības sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ieva Elste
Tālrunis 64615171
Viļānu apvienības sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ineta Kalniņa
Tālrunis 27124933
Viļānu apvienības sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Ināra Repša
Tālrunis 26680014
Viļānu apvienības sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Silvija Slūka
Tālrunis 64640148, 24871089

Click to listen highlighted text!