Kontaktinformācija

EDI  scaled

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607194, 64607176, 64607184

E-pasts: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv

Darba laiks: 8:00 – 16:30

Sociālie pakalpojumi Jautāt dienestam
Sociālā dienesta vadītāja
Tālrunis 64607194, 20223392
Kabineta nr. 5
Sociālā dienesta vadītājas vietniece, galvenais speciālists sociālās palīdzības un sociālā darba jautājumos
Vārds, Uzvārds Inta Greivule – Loca
Tālrunis 64607184, 26531497
E-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Galvenā speciāliste dzīvokļa jautājuma administrēšanā / psihosociālā konsultante
Vārds, Uzvārds Rita Žurzdina
Tālrunis 64607184, 26531497
E-pasts rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 6
Galvenā speciāliste ģimeņu atbalsta jautājumos
Vārds, Uzvārds Zita Bautre
Tālrunis 64607181, 26531970
E-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 6
Galvenā speciāliste sociālo pakalpojumu jautājumos
Vārds, Uzvārds Sanita Tauriņa
Tālrunis 64607176, 26531970
E-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Galvenā speciāliste darbam ar pilngadīgām personām
Vārds, Uzvārds Liene Skudra
Tālrunis 64607176, 26531970
E-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Lietvede
Vārds, Uzvārds Aija Urtāne
Tālrunis 64607181, 26531970
E-pasts aija.urtane@rezeknesnovads.lv
Psiholoģe
Vārds, Uzvārds Ilona Loginova
Tālrunis 28760514
E-pasts ilona.loginova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē
Grāmatvede
Vārds, Uzvārds Anita Krasnobaja
Tālrunis 64634368
E-pasts anita.krasnobaja@rezeknesnovads.lv
Grāmatvede (Viļānos)
Vārds, Uzvārds Sarmīte Strode
Tālrunis 22117661
E-pasts sarmite.strode@vilani.lv
SAC “Cerība” struktūrvienības vadītāja
Vārds, Uzvārds Rita Ruba
Tālrunis 23009515
E-pasts rita.ruba@rezeknesnovads.lv
SAC “Cerība” psiholoģe
Vārds, Uzvārds Elizabeta Birule
Tālrunis 29143603
Grupu māja “Pilcene” struktūrvienības vadītāja
Vārds, Uzvārds Ilona Vugula
Tālrunis 25425006
E-pasts ilona.vugula@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Dricānu apvienībā (sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Biruta Ieviņa
Tālrunis 64607083, 20243232
E-pasts biruta.ievina@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Nagļu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Angelīna Spridzāne
Tālrunis 26119105
E-pasts angelina.spridzane@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Rikavas, Gaigalavas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Angelīna Spridzāne
Tālrunis 64644537, 26119105
E-pasts angelina.spridzane@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Strūžānu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Ilze Tutāne
Tālrunis 22011671
E-pasts ilze.tutane@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Kantinieku pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Inese Zdanovska
Tālrunis 28842969
E-pasts inese.zdanovska@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Sakstagala pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Inese Zdanovska
Tālrunis 64640566, 26414342
E-pasts inese.zdanovska@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Ozolmuižas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Ārija Skromule
Tālrunis 25772281
E-pasts arija.skromule@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Dricānu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Ārija Skromule
Tālrunis 25772281
E-pasts arija.skromule@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Nautrēnu apvienībā (darbs ar ģimenēm un bērniem)
Vārds, Uzvārds Natālija Platpīre
Tālrunis 22020507
E-pasts natalija.platpire@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Nautrēnu apvienībā (sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Inga Plaunova
Tālrunis 28322181
E-pasts inga.plaunova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Nautrēnu, Ilzeskalna pagastos (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Raivo Petrovs
Tālrunis 64628806, 28307447
E-pasts raivo.petrovs@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Vērēmu, Bērzgales pagastos (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Jūlija Zimina
Tālrunis 28666449
E-pasts julija.zimina@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Lendžu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Raivo Petrovs
Tālrunis 64644734, 28307447
E-pasts raivo.petrovs@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Audriņu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Ārija Skromule
Tālrunis 25772281
E-pasts arija.skromule@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Kaunatas apvienībā (darbs ar ģimenēm un bērniem)
Vārds, Uzvārds Svetlana Sprukte
Tālrunis 20223719
E-pasts svetlana.sprukte@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Kaunatas apvienībā (sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Lana Petrova
Tālrunis 64637599
E-pasts lana.petrova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Griškānu, Stoļerovas pagastos (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Baiba Kauliņa
Tālrunis 28731118
E-pasts baiba.kaulina@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Čornajas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Inta Vegileja, Marina Daniloviča
Tālrunis 64637599, 26343406
E-pasts inta.vegileja@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Kaunatas, Mākoņkalna pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Ingus Trūlis
Tālrunis 26562755
E-pasts ingus.trulis@rezeknesnovads.lv
Socālais darbinieks, Psihosociālais konsultants Kaunatas apvienībā
Vārds, Uzvārds Ināra Samuša
Tālrunis 26373100
E-pasts inara.samusa@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Maltas apvienībā (darbs ar ģimenēm un bērniem)
Vārds, Uzvārds Svetlana Kvasova
Tālrunis 25703186
E-pasts svetlana.kvasova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Maltas apvienībā (sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Jekaterina Bondarenko
Tālrunis 25672822
E-pasts jekaterina.bondarenko@rezeknesnovvds.lv
Sociālais darbinieks Lūznavas, Ozolaines pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Anita Adejanova
Tālrunis 64607423, 25561503
E-pasts anta.adejanova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Maltas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Iveta Novika
Tālrunis 64631336, 29289623
E-pasts iveta.novika@malta.lv
Sociālais darbinieks Maltas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Anita Safonova
Tālrunis 64631336
E-pasts anita.safonova@malta.lv
Sociālais darbinieks Pušas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Iveta Novika
Tālrunis 29289623
E-pasts iveta.novika@malta.lv
Sociālais darbinieks Feimaņu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Anita Safonova
Tālrunis 29289623
E-pasts anita.safonova@malta.lv
Sociālais darbinieks Silmalas pagastā (darbs ar ģimenēm un bērniem)
Vārds, Uzvārds Vera Laškova
Tālrunis 64644842, 26449650
E-pasts vera.laskova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Silmalas pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Tatjana Īlena
Tālrunis 64644842, 26449650
E-pasts tatjana.ilena@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Silmalas pagastā (sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Valentīna Krasutina
Tālrunis 64644842, 26449650
E-pasts valentina.krasutina@rezeknesnovads.lv
Maltas apvienībā Sociālais darbinieks, psihosociālais konsultants
Vārds, Uzvārds Ināra Poļakova
Tālrunis 4644834, 22045059
E-pasts inara.polakova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Viļānos (darbs ar ģimenēm un bērniem)
Vārds, Uzvārds Aija Āboliņa
Tālrunis 26695551
E-pasts aija.abolina@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Viļānos (sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Ieva Elste
Tālrunis 64628036
E-pasts ieva.elste@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Viļānos (sociālie pakalpojumi)
Vārds, Uzvārds Dana Brence (ilgstošā prombūtnē)
Sociālais darbinieks Viļānos (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Nadežda Marķelova
Tālrunis 64615171
E-pasts nadezda.markelova@rezeknesnovads.lv
Sociālais darbinieks Viļānu pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Ināra Repša
Tālrunis 26680014
E-pasts inara.repsa@rezeknesnovads.lv; inara.repsa@vilani.lv
Sociālais darbinieks Viļānu pagastā (darbs ar ģimenēm un bērniem)
Vārds, Uzvārds Ineta Kalniņa
Tālrunis 27124933
E-pasts ineta.kalnina@rezeknesnovads.lv; ineta.kalnina@vilani.lv
Sociālais darbinieks Sokolku, Dekšāres pagastā (sociālā palīdzība)
Vārds, Uzvārds Silvija Slūka
Tālrunis 64640148, 24871089
E-pasts silvija.sluka@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!