Paziņojums par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 2. jūnija lēmumu Nr.604 (prot. Nr.16, 7.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcija.

Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskām personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojas Viļānu apvienības teritorijā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.06.2022 līdz 05.07.2022.

Minētajā periodā ar Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas materiāliem var iepazīties:

- Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95a, 17. un 30. kabinetā darba dienās no 8.00 līdz 11.45 un no 12.15 līdz 16.30 (iepriekš pierakstoties pa tel. 64607205)

- Viļānu apvienības pārvaldē, Viļāni, Kultūras laukums 1A, 2.7. kabinetā darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 (iepriekš pierakstoties pa tel. 64628033)

- Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23855 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 1. jūlijā plkst. 12.00 Viļānos, Kultūras laukumā 2, kultūras nama zālē. 

Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas publiskajā apspriešanā un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kuras laikā teritorijas plānotāji sniegs konsultācijas un atbildēs uz jums interesējošiem jautājumiem.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti teritorijas plānojumā.

Kontaktpersonas: 

Tatjana Kārkliniece, teritorijas plānotāja - kartogrāfe, tālrunis: +371 64607205,

e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv; 

Inga Kruste, teritorijas plānotāja, tālrunis: +371 64607205,

e-pasts: inga.kruste@rezeknesnovads.lv

 

Click to listen highlighted text!