Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu 14. Saeimas vēlēšanām 2022.gada 1.oktobrī

Rēzeknes novada vēlēšanu komisija no 2022. gada 27.jūnija līdz 22.jūlijam izsludina kandidātu izvirzīšanu darbam Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās 14.Saeimas vēlēšanu organizēšanai. Pieteikuma veidlapās var norādīt konkrētu iecirkni, uz kuru persona kandidē, vai pieteikt darbam uz jebkuru no 32 vēlēšanu iecirkņiem Rēzeknes novadā.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

iecirkni_loceklu_skaits_webpage

 Aizpildītas pieteikuma veidlapas jāiesniedz:

  • Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretārei, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā;
  • Elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz komisijas e-pastu velesanas@rezeknesnovads.lv

Kontakttālruņi:

27878199 - Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

64622238 - Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Laura Ieviņa

Click to listen highlighted text!