Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gada 8. jūnijā

Rēzeknes novada vēlēšanu komisija no 2024. gada 20.februāra līdz 15.martam izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu pienākumu izpildītāju (rezervistu) izvirzīšanu darbam Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanai. Pieteikuma veidlapās var norādīt konkrētu iecirkni, uz kuru persona kandidē, vai pieteikt darbam uz jebkuru no 32 vēlēšanu iecirkņiem Rēzeknes novadā.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  3. Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Aizpildītas pieteikuma veidlapas jāiesniedz:

  • Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretārei, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 40. kabinetā;
  • Elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz komisijas e-pastu velesanas@rezeknesnovads.lv

Kontakttālruņi:

27878199 - Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
64607188 - Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Indra Kroiče

Click to listen highlighted text!