Projektu konkursa “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” II kārtas rezultāti

25.10.2022

Uzņēmējdarbība

24. oktobrī komisijas sēdē noskaidroti rezultāti Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursa "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā" otrajā kārtā. No 12 konkursā iesniegtajiem projektiem, komisija atbalstījusi 8 projektus, piešķirot finansējumu kopsummā 38 997,69 eiro apmērā, uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā.

Projektu konkursa “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” otrās kārtas finansējuma summa sastādīja 47 150, 00 eiro. Konkursa otrajā kārta tika iesniegti 12 pieteikumi, uz summu kopumā 53 364,48 eiro. Saskaņā ar Nolikumu, projekti tika vērtēti, ņemot vērā projekta nozīmību iedzīvotājiem, iedzīvotāju līdzdalības ieguldījumu, projekta rezultātu ilgtspējību un citus kritērijus. Atbalstītie 8 projekti iegūs finansējumu kopsummā 38 997,69 eiro apmērā.

Pašvaldības finansējumu saņēma esošie un topošie uzņēmēji tādās jomās kā tūrisms, ēdināšana, keramika, mākslinieciskā darbība, atpūta, kokapstrāde un lauksaimniecība. Atbalstīti projekti Stoļerovas, Dekšāres, Ilzeskalna, Ozolaines, Gaigalavas, Dricānu un Maltas pagastos.

Projektus vērtēja neatkarīga un augsti kvalificēta žūrijas komisija, kā sastāvā bija zinoši un pieredzējuši eksperti no vairākām ar uzņēmējdarbības jomu saistītām iestādēm: Rēzeknes Biznesa inkubatora, Attīstības finanšu institūcijas ‘Altum’, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas un Rēzeknes novada pašvaldības.

Rēzeknes novada pašvaldības atbalstītie projekti:

  • 01-DE26/2022/2, Kaņepju saimniecības "Obelisk Farm" būvju atjaunošana un pielāgošana
  • 02-GA06/2022/2, Bērnu rotaļu telpas "8 kustoņi" izveide, uzturēšana un izīrēšana
  • 03-OZ17/2022/2, Atpūtas vieta ikdienai un svētku reizēm
  • 04-MA13/2022/2, Jaunās paaudzes izveide Māla valstība
  • 05-DR04/2022/2, "No lauka uz galda" konceptveikala izveide
  • 07-ST23/2022/2, Tradicionālās Senču maizes cepšanas ražotnes izveide
  • 08-OZ17/2022/2, Elektriskā keramikas apdedzināšanas cepļa ROHDE Toplader-TE 100 S iegāde
  • 11-IL08/2022/2, WoodVin dizaina produkti

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālistes

Evita Igaune (evita.igaune@rezeknesnovads.lv)

Liāna Runča (liana.runca@rezeknesnovads.lv)

Click to listen highlighted text!