Realizēts projekts “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā”

Publicēts: 02.08.2021

Atjaunots: 06.08.2021

Pušas pagasta ziņas

Piedaloties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajā projektu konkursā, Pušas pagastā tika realizēts projekts “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā” (Nr.19-01-AL15-A019.2201-000007). Tas tika finansiāli atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Tika veikta publiskās ārtelpas un zaļās zonas sakārtošana Pušas ciemā, radot vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ciemiņiem  pievilcīgu un ainavisku objektu, kurā pavadīt savu brīvo laiku. Tika radīta pievilcīga vide un veikti ainavas saglabāšanas un veidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga atpūtas un izklaides vieta ar estētiski baudāmu apkārtējo ainavu.

Projekta ietvaros ir veikta dīķa tīrīšana un tā apkārtnes, teritorijas labiekārtošanas darbi; iegādāta un uzstādīta pontona laipa; iegādāti un uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu urnas.

Projekta kopējās izmaksas – 10 734,94 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums ir 8 546,84 EUR. Līdzfinansējumu 2 188,10 EUR nodrošināja pašvaldība.

Plašākai informācijai: projekta vadītājs Viktors Afanasjevs, tālr. 25444094

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!