Rēzeknes novada iedzīvotāji var saņemt pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās

08.02.2023

Sociālais dienests

Rēzeknes novada iedzīvotāji var saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā – svinot 85, 90, 95,100 un 105 gadus. Pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā, pamatojoties uz klienta iesniegumu, tiek piešķirts un izmaksāts šādā apmērā:

85 gadu jubilejā –  85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
90 gadu jubilejā –  90,00 EUR (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;
95 gadu jubilejā –  95,00 EUR (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
100 gadu jubilejā – 100,00 EUR ( viens simts euro, 00 centi) apmērā;
105 gadu jubilejā – 105,00 EUR (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.

Pabalsts ir vienreizējs un tiesības saņemt pabalstu saglabājas 1 (viena) gada laikā no jubilejas dienas. Lai noformētu pabalstu klientam vai tā pilnvarotajai personai ir jāaizpilda iesniegums, kas jāiesniedz pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.  Iesniegums pieejams TE.

Piešķirto pabalstu klientam izmaksā ar pārskaitījumu uz klienta bankas kontu. Tālr. uzziņām 64607176.

Click to listen highlighted text!