Rēzeknes novada jaunieši piedalās projektā “MĒS – daļa no sabiedrības, MĒS – daļa no nākotnes”

15.03.2023

Jauniešiem

Šī gada februārī un martā biedrība “Esi vasals” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu Rēzeknes novadā īsteno projektu “MĒS – daļa no sabiedrības, MĒS – daļa no nākotnes”. Projekta mērķis ir iesaistīt Rēzeknes novada jauniešus aktivitātēs, kas vērstas uz sabiedrības saliedēšanu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu. Projekta ietvaros tiek organizētas darbnīcas, kurās  jauniešiem ir iespēja paust savu viedokli, izrādīt iniciatīvu un līdzdarboties.

Darbnīcās jaunieši:

• iesaistās grupu un pāru darbā;

• pilnveido komunikācijas prasmes;

• mācās pieņemt dažādību un atšķirīgus viedokļus;

• apzinās katra indivīda spējas, sava pagasta un kopienas mērķus un vajadzības.

Līdz šim projekta aktivitātes ir īstenotas divos Rēzeknes novada pagastos – Strūžānos, kur jaunieši pārsteidza ar degsmi un interesi mācīties, darīt un līdzdarboties, kā arī Nautrēnos, kur jaunieši diskutēja par nākotnes jaunieti, tā vajadzībām un iespējām.  Jauniešiem vēl ir iespēja pieteikties darbnīcām 14. martā plkst. 14.00 Kaunatas Jauniešu centrā “Buras”, zvanot 26371624 (Tamāra), kā arī 28. martā plkst. 15.30 Maltas pagasta Bērnu un jauniešu centrā, zvanot 28319076 (Inta).

Projekta aktivitāšu ietvaros jauniešiem ir iespēja atbildēt uz jautājumu: “Kāds ir mūsdienu jaunietis?”. Katra komanda piedāvā savu raksturojumu un redzējumu, piedalās diskusijās par jauniešu plašajām iespējām un līdzdalības nozīmi sabiedriskajā dzīvē. Dalībnieki arī tiek izglītoti par  iniciatīvu projektu konkursiem kā izcilu instrumentu jauniešu ideju un vajadzību īstenošanai, jo, veicot patstāvīgas izvēles un piesaistot vietējos resursus,  jaunieši var palīdzēt stiprināt kopienu un uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Projekta noslēgumā jaunieši tiksies forumā Viļānos, lai diskutētu par savu dzīves vidi un iespējām to uzlabot pašu spēkiem. Viņu idejas un ieteikumi tiks apkopoti un nodoti Rēzeknes novada pašvaldības speciālistiem un jaunatnes jomas darbiniekiem.

Projekta galvenās aktivitātes vada karjeras konsultante Nadežda Trušele un Kristīne Rimša, kura koordinē karjeras izglītību Rēzeknes pašvaldības izglītības iestādēs. Projektu “MĒS – daļa no sabiedrības, MĒS – daļa no nākotnes” īsteno biedrība “Esi vasals” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Rakstu sagatavoja biedrība “Esi vasals”
Papildu informācija:
Līga Springa
Biedrības “Esi vasals” projektu vadītāja
Tālr. +371 29121139
E-pasts: bistrovaliga@inbox.lv

Click to listen highlighted text!