Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā vecāko vides aizsardzības speciālistu

10.05.2024

Pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecāko vides aizsardzības speciālista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pāraldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecākā vides aizsardzības speciālista amatu. Amata kandidātam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā vai profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides inženieriju saistītā jomā;
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā ( darba pieredze vairāk par 1 (vienu) gadu pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • augstākā vai profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides vēlama amatam atbilstoša darba pieredze ( vismaz 2 (divi) gadi);
 • vēlama pieredze projektu izstrādē, ieviešanā;
 • vēlama pieredze darbam ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS);
 • vides aizsardzības reglamentējošo normatīvu aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • teicamas datorlietošanas prasmes (datorprogrammas – MS Word, MS Excel vai tām pielīdzināmas citas ofisa programmas);
 • prasme meklēt informāciju ārējos resursos;
 • prasme orientēties kartēs, shēmās, projektos;
 • prasme labi orientēties dabā;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, komunikācijai izmantot visus izplatītākos saziņas kanālus;
 • dokumentu izstrādes principu, to noformēšanas un uzglabāšanas prasību pārzināšana;
 • prasme ikdienas darbā pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu;
 • vēlamas zināšanas projektu izstrādē, ieviešanā un/vai pieredze ar teritorijas plānošanu saistītā jomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā pakāpē (C2 līmenis);
 • komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus, noturība stresa situācijās un spēja patstāvīgi risināt konfliktsituācijas;
 • nevainojamai reputācija.

Pamatdarba atalgojums vecākajam vides aizsardzības speciālistam EUR 1166,00, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts, konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodami pašvaldības mājaslapā: https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/vakances/

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Vecākā vides aizsardzības speciālista amatu” līdz 2024. gada 16. maija plkst. 12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi. Kontaktinformācija: tālr. 29436371.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!