Rēzeknē sākusies trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” visā Latvijā. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm, tostarp 10 nozarēs un 9 izglītības iestādēs Rēzeknē.
Iespējas izmato jau vairāk nekā 8000 nodarbināto visā Latvijā
“Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo. Līdz šim pieprasītākās tautsaimniecības nozares, kurās arī ir visvairāk mācību dalībnieku, ir elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kā arī būvniecība. Trešā pieprasītākā ir transporta un loģistikas nozare, kas strauji attīstās. Šīs ir Latvijas ekonomikai prioritāras nozares, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais. Strādājošo iedzīvotāju iesaistīšanās, kā arī izglītības nozares un darba devēju sadarbība šī projekta īstenošanā ir pozitīvs signāls darba tirgum, kas apliecina, ka iecere ir attaisnojusies,” stāsta VIAA direktore Dita Traidās.
Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir prioritārā projekta mērķauditorija. 10% visu izglītības ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem, kas apliecina Latvijas darbaspēka gatavību mācīties mūža garumā.
Rēzeknē piedāvā apgūt 80 izglītības programmas
Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādu prasmju un kvalifikāciju, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības programmās. Rēzeknē ir pieejamas 80 izglītības programmas, taču pilsētas un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācīties arī citās Latvijas vietās, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā.
Rēzeknē mācības pieejamas tādās nozarēs kā elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kokrūpniecība, transports un loģistika, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, enerģētika, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ķīmiskā rūpniecība.
Nozaru klāstā Rēzeknē ir izglītības programmas, kurās var ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī pārkvalificēties, - piemēram, apgūt lokmetinātāja, elektrotehniķa, gaļas produktu izgatavotāja, loģistikas darbinieka, elektromontiera, noliktavas darbinieka vai ēku būvtehniķa profesiju.
Rēzeknē mācības piedāvā Rēzeknes tehnikums, Latgales mācību centrs, Mācību centrs plus, Mācību centrs BUTS, MC Alfa mācību centrs, mācību centrs Austrumvidzeme, VILLAS D, Dauseb un Four-E.
Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem un jaunajiem vecākiem darba attiecībās
Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Ja uz vienu mācību vietu būs vairāki pieteikumi, īpašas priekšrocības uzņemšanā būs strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā konkrētās Profesiju klasifikatora pamatgrupu profesijās, personām vecumā no 50 gadiem, kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju mācībām, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, un ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.
Mācīties var vienu reizi
Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt karjeras konsultāciju, savukārt 81 projekta sadarbības pašvaldībā, tostarp Rēzeknes novada pašvaldībā, ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informatīvu atbalstu.
Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv
ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.
Papildu informācija: Zane Ieviņa
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālr. 26278178, 27339002
e-pasts: zane.ievina@prae.lv
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: 67785461
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
Gunita Veismane
Rēzeknes novada pašvaldības projekta koordinatore
Mob.: 20214720
e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv
VIAA_infografiks_Macibu_izmaksas_Papildu_atbalsts_2 VIAA_infografiks_Kas_un_ka_var_pieteikties_1

 

 

 ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains

Click to listen highlighted text!