Rēzeknes novada pašvaldība piešķir nomas maksas atlaides uzņēmējiem

No 2021. gada 26. janvāra līdz 2021. gada 23. februārim Rēzeknes novada pašvaldībā ir saņemts 1 (viens)  iesniegums no komersanta par telpu nomas maksas atbrīvojumu  2020. gada novembrī, 2020. gada decembrī un 2021. gada janvārī. 

Pamatojoties uz COVID-19 infekcijas seku pārvarēšanas likuma 14. panta otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, Rēzeknes novada dome 2021. gada 18. februārī ir pieņēmusi  1 (vienu) lēmumu par telpu nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu par 2020. gada decembra un 2021. gada janvāra mēnesi. Telpu nomas maksas atbrīvojums par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri  ir piemērots SIA “Annas  receptes”.

Click to listen highlighted text!