Rēzeknes novada pašvaldība pievienojas Memorandam par sociālā darba attīstību

21.oktobra Rēzeknes novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldības pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Apliecinot atbalstu, uzreiz pēc domes sēdes Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs parakstīja memorandu.

Memorandu sagatavoja Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas Sociālo darbinieku biedrība, atgādinot deputātiem par sociālā darba lomu un nozīmi šajā laikā.

Parakstot šo memorandu, pašvaldības deputāti apņemas savu pilnvaru laikā:

  • atvēlēt Sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt Sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā,
  • sadarbībā ar novada Sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu darba vidi Sociālajam dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan Sociālā dienesta klientu vajadzības,
  • nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar Sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

“Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu,” uzsvēra Rēzeknes novada Socālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.

Latvijas sociālo darbinieku un viņu klientu vārdā memorandu parakstījušas Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšēdētāja Ina Behmane un Latvijas Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšēdētāja Una Lapskalna.

Memorands

Click to listen highlighted text!