Rēzeknes novada Pašvaldības policija aicina darbā lietvedi (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem)

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla

 uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu .

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa);
 2. vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 3. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu);
 4. pieredze darbā ar valsts reģistriem, datu bāzēm, personālvadību, arhīvu;
 5. zināšanas par dokumentu, personāla un arhīvu pārvaldības normatīvajiem aktiem;
 6. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 7. spēja analizēt dokumentus un novērtēt  to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un prasme veikt uzdotos uzdevumus arī paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 9. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 10. ar pašvaldības darbu saistītā normatīvā regulējuma pārzināšana un izmantošana pienākumu veikšanā;
 11. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 12. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 13. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,

Pamatdarba atalgojums 891,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. decembrim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla  uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija pa tālr. 28080456.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!