Rēzeknes novada peldvietās var peldēties

13.06.2023

Vide un tūrisms

Rēzeknes novada pašvaldība katru gadu – jūnijā, jūlijā un augustā veic peldūdeņu monitoringu publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem jūnija mēnesī, zemāk minētajās peldvietās peldēties atļauts.

Peldūdeņu paraugi jūnija mēneša sākumā tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciemā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti” un Dukstigala peldvieta), Ismeru – Žogotu ezerā, Ratnieku ciema dīķī, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā (Aktīvā pludmale), Bižu ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Gailuma ezers, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (Veresovkā un Lamašos), Viraudas ezerā (Lendžu pagasts), Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (Zosna), Černostes ezerā, Maltas upē pie Rozentovas tilta, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (Bekšu ciemā), Gaiduļu ezerā, Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (Vecružina), Maltas upē (Kruķu ciemā), pie Spruktu ūdenskrātuves (Rēzeknes upe), pie Poludņu tilta (Rēzeknes upe), Dziļūta  ezerā, Šosta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (Adamovas ciems), Ančupānu ūdenskrātuvē (Ančupānu atpūtas vieta 1 dīķis), Maltas upe (Viļānu novadā) un Radopoles ezerā, Maltas upe Podļizovkā un dīķis Dekšārēs.

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (Lipušku ciemā pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.

Tika veikti fizikāli - ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2023. gadā  Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”.

Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste, tālr. 646 07195

e-pasts ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!