Rēzeknes novada skolotāji ir paaugstinājuši kompetenci tehnoloģiju jomā

15.02.2023

Projekti

Maltas, Nautrēnu un Viļānu vidusskolas, kā arī Gaigalavas pamatskolas skolotāji veiksmīgi integrē dažādas tehnoloģijas pulciņu darbā. Piedaloties Erasmus + projektā “INTEGRA”, ir paaugstinājusies skolotāju kompetence tehnoloģiju jomā un skolēniem tiek piedāvāts darbs ar daudzveidīgām tehnoloģijām. Maltas vidusskolas skolotāja Ksenija Orlova atzīst: “Mēs skolā piedāvājām dabaszinātņu pulciņu, taču pateicoties projekta laikā gūtajām zināšanām, šajā mācību gadā sākām integrēt saturā arī tehnoloģijas un angļu valodu”.

Jāpiebilst, ka Rēzeknes novada un pilsētas skolotājiem bija iespēja pilnveidot zināšanas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pedagogu vadībā, kas mācīja eksperimentēt un paplašināt savu redzesloku, integrējot robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.

Erasmus + projekts “ Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” ilga no 2020. gada novembra līdz 2022. gada decembrim. Tā mērķis bija atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu Rēzeknē, Rēzeknes novadā, Jonavā (Lietuva), Kupišķos (Lietuva), Hēdemēstē (Igaunija) un Mariborā (Slovēnija). Aizvadīti radoši, interesantu aktivitāšu piepildīti gadi. Šajā laikā projekta dalībnieki - pedagogi un jaunieši, ieguva jaunas zināšanas tehnoloģijās, kā arī iepazina Eiropas Savienības valstis, to cilvēkus un izveidoja jaunas draudzības saites.

Iesaistīto izglītības iestāžu un organizāciju jaunieši  kopā ar pedagogiem vadīja trīs dienu tehnoloģiju meistarklases ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā. Katru reizi meistarklasēs piedalījās vismaz 70 dalībnieki no četrām valstīm. Lielākā daļa projekta dalībnieku atzīst, ka dalība projektā ir uzlabojusi ne tikai prasmes darboties ar tehnoloģijām, bet arī angļu valodas zināšanas, kas ir nepieciešamas, darbojoties komandā ar citu valstu pārstāvjiem.

Savukārt 2022. gada 6. oktobrī Erasmus + projekta INTEGRA dalībnieki un interesenti no Rēzeknes pilsētas, novada, kā arī skolotāji no Horvātijas, Somijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pulcējās Rēzeknē uz projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu. Tā laikā angļu valodas, mākslas, fizikas un citu priekšmetu skolotājiem, vecākiem un jebkuram interesentam bija izdevība iepazīties ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs", Maltas un Viļānu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, kā arī Igaunijas (Häädemeeste)  vidusskolas skolēnu un skolotāju sagatavotajām tehnoloģiju meistarklasēm un skolēnu vadībā padarboties ar Spike robotiem, Ozobotiem, Lego robotiem, mazajiem robotiņiem Bee-Bots, izbraukt trasi ar Pro-Bot automašīnām, pamēģināt programmēšanu un citas tehnoloģijas.

Latgales Reģionālās televīzijas sižets par projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu TE. 

Projekta laikā tika sagatavotas arī skolotāju tālākizglītības programmas, tehnoloģisko projektu darba lapas un zinātniskais raksts par tehnoloģiju integrāciju izglītības procesā. Projekta darba grupa cer, ka sagatavotie materiāli noderēs arī citiem pedagogiem, kuri strādā neformālās izglītības jomā un plāno jaunus Erasmus + projektus.

Inta Rimšāne
projekta vadītāja
Rēzeknes novada pašvaldība
https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/projekti/integra/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063713461961

Uzziņai:
Erasmus+ programmas īstenoto projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496 “Founding the network of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education” (Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā-LV) līdzfinansēja Eiropas Savienība. Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, biedrība “Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Häädemeeste Keskkool (Igaunija), Kupiskis Povilas Matulionis progymnasium (Lietuva), Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras, Jonava (Lietuva), Academia družba za storitve d.o.o., Maribor (Slovēnija).

Click to listen highlighted text!