Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku Viļānu apvienībā

14.06.2024

Sociālais dienests

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Viļānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • Vēlama B kategorijas  autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt mājsaimniecības par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Pārbaudīt klienta sniegto un par klientu saņemto informāciju valsts un pašvaldības datu reģistros;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus;
 • Piedalīties un nepieciešamības gadījumā organizēt starpinstitucionālās tikšanās par sociālā gadījuma vadīšanu vai risināšanu un institūciju sadarbību;
 • Pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Organizēt saraksti ar klientu, juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldības institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām.
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei.

Pamatdarba atalgojums EUR 995,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika  atbilstoši novērtējumam.

Pamatdarba vieta – Viļāni, Rēzeknes novads.

Pretendents līdz 2024. gada 28. jūnijam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv  (ar norādi "Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Viļānu apvienībā") vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktinformācija: 64607181

Click to listen highlighted text!