RĒZEKNES NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2022

13.01.2023

Izglītība

RĒZEKNES NOVADA SPORTA LAUREĀTS apbalvošanas ceremonija notiks 2023. gada 27. janvārī, plkst. 18.00, Maltas Kultūras namā.

Mērķis:
1. Apzināt un godināt personas par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta nozares attīstībā, suminot individuālos sportistus, sporta komandas, sporta organizācijas, sporta pasākumu organizatorus, sporta trenerus, kā arī personas, kuras atbalstījušas vai veicinājušas sporta nozares attīstību Rēzeknes novadā 2022. gadā.
2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2022. gadā un iepazīstināt ar Rēzeknes novada labākajiem sportistiem un sporta dzīves organizatoriem.

Dalībnieki:
Pretendēt uz Laureāta titulu var ikviens Rēzeknes novadā deklarējies sportists, treneris vai komanda, kuri sasnieguši visaugstākos sportiskos rezultātus, izcīnot vai sekmējot izcīnīt godalgotu vai citu augstu vietu Latvijas čempionātā vai Latvijas sporta veterānu savienības finālsacensībās, vai valsts un starptautiska mēroga sacensībās 2022.gadā, popularizējuši Rēzeknes novada un/vai Latvijas vārdu, veicinājuši sporta attīstību Rēzeknes novadā.

Labākie tiks noteikti šādās nominācijās:
1) Gada sportiste (augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī);
2) Gada sportists (augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī);
3) Gada komanda (divi un vairāk sportisti, augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī);
4) Gada treneris/e (kura audzēkņi ir sasnieguši visaugstākos rezultātus);
5) Gada sporta pasākums (valsts vai starptautiska mēroga pasākums, masveidība);
6) Mūža ieguldījums sportā (sporta aktīvists, kurš nesavtīgi un fanātiski daudzu gadu garumā ir veicinājis sporta attīstību Rēzeknes novadā);
7) Paraugs sportā (sportists vai treneris, kurš izrādījis cilvēcisku attieksmi sacensībās, bijis kā labākais piemērs kādai rīcībai utt.);
8) Cerība sportā (sportists vai treneris, kurš izrādījis īpašu centību ceļā uz sportiskiem sasniegumiem);
9) Gada sporta skolotājs (popularizē sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, spēj motivēt savus skolēnus būt fiziski aktīviem, piedalīties ar saviem audzēkņiem dažāda līmeņa sacensības, organizē ārpusstundu aktivitātes);
10) Labākais tiesnesis (regulāri piedalās tiesāšanā gan Latvijas gan vietējas sacensībās, ir sertificēts sporta veidā federācijā);
11) Aktīvākais sporta atbalstītājs (sponsors, kurš atbalstījis sporta pasākumus 2022.gadā).

- Pietekumā jāiesniedz - pretendenta vārds, uzvārds vai nosaukums, pretendenta un sasnieguma īss apraksts (līdz 1 A4 lpp), pretendenta 1-3 foto un kontaktinformācija.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2023. gada 18. janvārim, sūtot elektroniski uz e-pastu: igors.derjagins@saskarsme.lv

Click to listen highlighted text!