Rēzeknes novadā tiks uzsākta senioru aprūpe mājās

26.11.2018

AGING IN COMFORT

LATLIT_logo_LAT_full_CMYK No 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim Rēzeknes novada pašvaldība piedalās projektā par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem. Latvijā un arī Rēzeknes novadā strauji pieaug vecu ļaužu skaits, līdz ar to arvien vairāk  cilvēkiem ir nepieciešami sociālās aprūpes dienestu pakalpojumi. Sabiedrība bieži vien kā pašsaprotamu pieņem agrāko laiku sistēmu, ka veco cilvēku aprūpi jānodrošina ģimenes locekļiem. Ja tuvinieku nav vai viņi aizņemti darbā, tad mūža nogale cilvēkam ir jāpavada pansionātā. Bieži vien cilvēks labprāt pavadītu vecumdienas ierastajā vidē, nevis veco ļaužu pansionātā, tāpēc pašvaldības pienākums ir piedāvāt tādus pakalpojumus, kas dotu iespēju senioriem saglabāt cilvēka cienīgu dzīvi, paliekot savā mājvietā. Tas ir iespējams, ja tiek nodrošināta, piemēram, palīdzība mājas darbu veikšanā, aprūpe saslimšanas laikā un tml. No 2018. gada maija Rēzeknes novada pašvaldība kopā ar Biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas domi, Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām, kā arī Utenas un Molētu rajona pašvaldībām no Lietuvas ir iesaistījusies projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- vecumdienas komfortā) īstenošanā. Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām tiks iegādāts specializētais transportlīdzeklis, kur būs paredzēta vieta diviem ratiņkrēsliem un nestuvēm. Transportu izmantos sociālie aprūpētāji, ko sauks par mobilajām brigādēm, kas izbrauks pie cilvēka uz mājām un sniegs nepieciešamos pakalpojumus uz vietas. Projekta ietvaros notiks arī mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības un sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Borlanges reģionu Zviedrijā, lai iepazītos ar viņu pieeju mājās pakalpojumu nodrošināšanai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Kopumā plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus mājas aprūpes pakalpojuma sniegšanai četros rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Moletai) un vienā novada pašvaldībā (Ilūkste), tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem. Tiks izstrādāta arī rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem.
Uzziņai: Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%): 381 674,80 EUR
Rēzeknes novada pašvaldības daļa: 65 409,07 EUR
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 
Informāciju sagatavoja: Inta Rimšāne, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā sadarbībā ar Biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme”

Click to listen highlighted text!