Rēzeknes SEZ gada uzņēmumi: finiera saplākšņa ražotne VEREMS un metālapstrādes uzņēmums LEAX Rēzekne

28.08.2014

Uzņēmējdarbība

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) Gada balvas konkursā par 2013. gada darbības rezultātiem šogad apbalvojums piešķirts divām RSEZ komercsabiedrībām – finiera saplākšņa ražotnei „VEREMS” RSEZ SIA lielo/vidējo komercsabiedrību grupā un metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ mazo komercsabiedrību grupā. Vairākām RSEZ komercsabiedrībām piešķirti Atzinības raksti par ieguldījumu RSEZ attīstībā. Apbalvojumi pasniegti RSEZ gadskārtējā svinīgā pasākumā 2014. gada 22. augustā.
Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas pārvalde” RSEZ komercsabiedrību Gada balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākos komersantus, izvērtējot uzņēmumu iepriekšējā gada darbības rezultātus, t.sk. veiktās investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās, arī eksportētās produkcijas apjomu, nomaksāto nodokļu apjomu, utt.
RSEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “RSEZ komercsabiedrību Gada balvas pasākums jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju, lai apbalvotu sekmīgākās RSEZ komercsabiedrības un veiktu kopsavilkumu par paveikto iepriekšējā pārskata gadā. Priecē tas, ka šogad RSEZ komercsabiedrību skaits ir pieaudzis līdz 17, un arī sekmīgāko skaitā ir parādījušās jaunas komercsabiedrības. 2013. gads kopumā ir bijis veiksmīgs RSEZ komercsabiedrībām – ir ieviesti jauni un nozīmīgi investīciju projekti, palielināts darbavietu skaits, apgūti jauni eksporta tirgi un atliek tikai novēlēt, lai 2014. gads būtu vēl veiksmīgāks.”
Finiera saplākšņa ražotnei „VEREMS” RSEZ SIA apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – “Gada ražotājs”, “Lielākais nodokļu maksātājs”, “Gada investīcijas”, Gada inovācija”, “Straujāk augošais uzņēmums”, “Lielākais eksportētājs”. Uzņēmuma „VEREMS” apgrozījums 2013. gadā pārsniedza 17,451 milj. latu, veiktas lielākās investīcijas RSEZ uzņēmumos – kopumā 5,367 milj. latu apmērā, ir paplašināta saplākšņa ražotne, uzbūvētas papildus ražošanas telpas 4000 kvadrātmetru platībā un uzlabots ražotais produkts – bērza saplāksnim radīti jauni pārklājumi, tādējādi palielinot iespējas augstvērtīgu tirgus segmentu apgūšanai. Uzņēmums ir lielākais darba devējs no visām RSEZ komercsabiedrībām un nodarbina vairāk nekā 320 darbiniekus. Nodokļos pagājušajā gadā uzņēmums samaksājis vairāk nekā 1,3 milj. latu. „VEREMS” tiek vērtēts arī kā veiksmīgs sadarbības partneris un RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā saņēma Atzinības rakstu par sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldību, atbildīgu sociālo partnerību, mecenātismu un atbalstu kultūras jomā.
Savukārt metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ apbalvojumi piešķirti nominācijās “Gada ražotājs”, „Lielākais eksportētājs”, „Gada investīcijas”, „Straujāk augošais uzņēmums”, “Lielākais nodokļu maksātājs”. „LEAX Rēzekne” pārstāv vienu no LEAX Group metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā. 2013. gadā „LEAX Rēzekne” saražoja produkciju 7,362 milj. latu apjomā, kas gandrīz pilnā apjomā arī eksportēta uz Eiropas Savienības valstīm. Uzņēmumā 2013. gadā veiktas investīcijas vairāk nekā 1,2 milj. latu apjomā, uzstādītas metāla rūdīšanas krāsnis, pēcapstrādes iekārtas un moderna metalurģijas laboratorija. Līdz ar ražotnes paplašināšanu uzņēmumā izveidotas 20 jaunas darba vietas, kopumā uzņēmumā tagad nodarbināti vairāk nekā 130 darbinieki. RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā “LEAX Rēzekne” saņēma Atzinības rakstu par atbildīgu sociālo partnerību un nodarbinātības veicināšanu.
Koka granulu ražotnei „NewFuels” RSEZ SIA lielo/vidējo komercsabiedrību grupā apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – 1. vieta nominācijā “Lielākais eksportētājs”, 2.vieta nominācijās “Straujāk augošais uzņēmums”, „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada investīcijas”. Uzņēmumā pērn saražota produkcija 4,682 milj. latu apjomā, kokskaidu granulas eksportētas uz Skandināviju un Eiropas Savienības valstīm. “NewFuels” ražo ekoloģisku produkciju, ievērojot visus ilgtspējības kritērijus, videi un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas principus, ko apliecina starptautiski atzītu akreditācijas institūciju sertifikāti, un tas ļauj uzņēmumam apgūt arvien jaunus produkcijas noieta tirgus. RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā “NewFuels” RSEZ piešķirts Atzinības raksts par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.
Uzņēmums „Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS – graudu elevators – Gada balvas konkursā novērtēts kā „Gada pakalpojumu sniedzējs” – 1.vieta nominācijā, „Lielākais nodokļu maksātājs” un „Gada investīcijas” – 2. vieta nominācijā mazo komercsabiedrību grupā. „Rēzeknes Dzirnavnieks” pērn sniedzis elevatora, produkcijas uzglabāšanas un brīvās muitas zonas pakalpojumus gandrīz 1,5 milj. latu apmērā. RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS piešķirts Atzinības raksts par atbildīgu sociālo partnerību un mecenātismu.
Alus ražotnei SIA RSEZ “DFD” mazo komercsabiedrību grupā piešķirts Atzinības raksts nominācijās “Gada inovācija” (1.vieta) un “Gada ražotājs” (3.vieta). Turklāt uzņēmums apbalvots arī par kvalitatīvas, daudzveidīgas produkcijas attīstīšanu un Rēzeknes pilsētas atpazīstamības veicināšanu. Kopējais alus un kvasa dzērienu ražošanas apjoms uzņēmumā 2013. gadā bija 543 tūkst. latu. Uzņēmuma populārākais produkts ir alus “Rēzeknes bryuvers”, “DFD” uzsākta arī izlejamā kvasa ražošana, kas ir dabīgi raudzēts, nefiltrēts produkts, kas pircēju vidū iemantojis lielu popularitāti, nākotnē plānots uzstādīt arī kvasa pasterizēšanas iekārtas.
Mašīnbūves uzņēmumam „REBIR” RSEZ AS piešķirts Atzinības raksts šādās nominācijās: 1.vieta nominācijā „Gada pakalpojumu sniedzējs”, 2. vieta nominācijā „Lielākais eksportētājs”, 3. vieta nominācijā „Gada ražotājs”, “Lielākais nodokļu maksātājs” un “Gada investīcijas” lielo/vidējo komercsabiedrību grupā. Uzņēmuma pērn sniegto pakalpojumu apjoms ir 1,927 milj. latu, produkcija eksportēta galvenokārt uz Krieviju un NVS valstīm. Uzņēmumā nodarbināti 86 darbinieki.
Virvju un tauvu ražotājs RSEZ „MAGISTR-FISKEVEGN GROUP. MFG” SIA šogad RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā saņēma apbalvojumus šādās nominācijās” – 2. vieta nominācijā “Lielākais eksportētājs”, „Gada ražotājs” un „Straujāk augošais uzņēmums”, 3. vieta nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs” mazo komercsabiedrību grupā.
Atzinības raksti mazo komercsabiedrību grupā piešķirti arī gāzes degļu un regulatoru ražošanas uzņēmumam RSEZ “REDIUS” SIA nominācijās “Lielākais eksportētājs” un “Gada ražotājs”, vairumtirdzniecības pakalpojumu uzņēmumam “EsJu” RSEZ SIA nominācijā “Gada pakalpojumu sniedzējs”, ražošanas telpu attīstītājam “MB Properties” RSEZ SIA nominācijās “Gada pakalpojumu sniedzējs” un “Straujāk augošais uzņēmums”, kā arī noliktavu pakalpojumu uzņēmumam “NORDKOM” RSEZ SIA nominācijā “Gada investīcijas”.
Kopumā RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā par 2013. gada darbības rādītājiem apbalvotas 11 komercsabiedrības.
Pērn par 2012. gada darbības rezultātiem „Gada uzņēmuma” apbalvojums tika piešķirts „NewFuels” RSEZ SIA lielo/vidējo komercsabiedrību grupā un SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ mazo komercsabiedrību grupā.
RSEZ komercsabiedrību Gada balvas vērtēšanas komisijā šogad bija deleģēti pārstāvji no RSEZ Uzraudzības padomes, RSEZ Uzņēmējdarbības komisijas un RSEZ pārvaldes. Pretendentus Atzinības rakstu saņemšanai izvirzīja arī Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada dome un Rēzeknes Uzņēmēju biedrība.
Par Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu:
Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona izveidota 1997. gadā ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. RSEZ teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Īpaši noteikumi RSEZ komercsabiedrībām paredzēti saskaņā ar “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu”, likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. RSEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Sākotnēji Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš bija noteikts līdz 2017. gadam, bet 2013. gada 14. martā Saeima ir pieņēmusi grozījumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un 2013. gada 4. aprīlī Grozījumus likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", nosakot, ka nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim. RSEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagasta administratīvo teritoriju. RSEZ komercsabiedrības statuss patlaban piešķirts 17 komercsabiedrībām, t.sk. diviem uzņēmumiem šogad.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Papildu informācija:
Kristīne Seņkāne, PI “RSEZ pārvalde” ārējo sakaru organizatore
Tālr. 64625941, e-pasta adrese: office@rsez.lv, www.rsez.lv 
Sagatavoja: Skaidrīte Baltace, PI “RSEZ pārvalde” sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr. 29444334, e-pasta adrese: skaidrite.baltace@rezekne.lv
Foto: M.JustsFoto: A.RancāneFoto: A.RancāneFoto: A.RancāneRSEZ Uzraudzības padomes locekle, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne (centrā) ar Rēzeknes novada pašvaldības no minēto uzņēmumu pārstāvjiem SIA Leax Rēzekne vadītāju Gintu Jačuku un SIA Verems finanšu direktori Zinaīdu Lovniku minētajiem

Click to listen highlighted text!