Sikspārņu izziņas skola Lūznavas muižas parkā

Publicēts: 18.09.2021

Atjaunots: 22.09.2021

Vide un tūrisms

Rudenim iekrāsojot Lūznavas un Rāznas Nacionālo parku ugunssārtos toņos, tiek uzsākta  Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātā finansētā projekta „Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/15/2021) realizācija.

Lai par īpašajiem dzīvniekiem, “nakts lidojošajām pelēm” - sikspārņiem - uzzinātu plašāks sabiedrības loks, lai interesenti varētu pētīt sikspārņu sugas un to dzīvesveidu, lai varētu saprast sikspārņu lomu un nozīmi dabas procesos un izprast nepieciešamību šo dabas vērtību aizsardzībai, projekta  „Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā” ietvaros ir plānots izveidot sikspārņu izziņas dzīvo skolu Lūznavas muižas un tā parka teritorijā, piedāvājot dažāda vecuma iedzīvotāju grupām ar skolas/apmācību metodi izzināt un izprast sikspārņu dzīvesveidu, veicināt to aizsardzību un negatīvo stereotipu izskaušanu sabiedrībā, kā arī sekmēt interesi un informētību par sikspārņiem kopumā un veicināt sikspārņu sugu saglabāšanu, pastāvēšanu un izdzīvošanu nākotnē.

Projekta aktivitāšu ietvaros ir plānots veikt Lūznavas muižas parka un tuvākajā Rāznas Nacionālā parka teritorijā mītošo sikspārņu un viņu dzīvotnes izpēti. Uz jau esošo pētījumu par Latvijā mītošajiem sikspārņiem pamata  un, integrējot  projektā veikto pētījumu rezultātus, izstrādāt dienas un nakts skolas/apmācību izglītojošo materiālu skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem, kā arī sagatavot informatīvu e-bukletu (četrās valodās – latgaliešu, latviešu, angļu un krievu) par sikspārņiem Rāznas Nacionālā parka teritorijā un Lūznavā, tādējādi nodrošinot sabiedrības izglītošanu par unikālo nakts dzīvnieku – sikspārņi,  vienu no nedaudzajiem zīdītājiem, kurš ir pielāgojies  lidošanai (Peles, kuras par labu uzvedību Dievs svētījis un devis spārnus). Projekta ietvaros paredzēts organizēt sabiedrības apmācību nodarbības un sagatavot vismaz 20 mentorus, kuriem pēc projekta periodā būs iespēja turpināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par sikspārņiem sikspārņu izziņas dabas skolā Lūznavas muižā.

Īstenojot projektu tiks uzlabota arī Lūznavas muižas tūrisma infrastruktūras piedāvājumu, izveidojot muižas bēniņos izstādi par 16 Latvijā mītošo sikspārņu sugām un interaktīvu spēli par sikspārņu izzināšanu dažādiem vecuma līmeņiem. Plānots iegādāties 10 ultraskaņas detektorus sikspārņu izpētei nakts apmācībās un parkā izveidot pārvietojamu āra klasi, kas nodrošinās ērtāku sabiedrības apmācības procesa organizēšanu, kā arī uzstādīt mazo arhitektūras formu – sikspārņa skulptūru Lūznavas muižas parkā.

Projekta rezultāti aktivizēs sabiedrības interesi par dzīvo dabu, tieši, mistisko, maz zināmo dzīvnieku sikspārņu izplatību Latvijā un citur pasaulē, to daudzveidību un dzīvesveidu, paradumiem un nozīmi un vietu  harmoniskajos dabas procesos, aizsardzību un ar to saistītajām problēmām un risinājumiem mūsdienās. Projektā īstenojamās aktivitātes ir saskaņā ar Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu.

Projektam no Latvijas Vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” piešķirts finansējums (90% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām) 23 532,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 31. oktobrim.  

Informāciju sagatavoja, projekta vadītāja Inga Žirgule, 29473700

 

 

Click to listen highlighted text!