“Veselības un sociālās aprūpes centru “Viļāni””vadīs Jūlija Ņesterova

Rēzeknes novada domes sēdē 15. septembrī par “Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni”” vadītāju tika apstiprināta JŪLIJA ŅESTEROVA.

Atklātā konkursā uz vakanto vietu bija pieteikušies trīs pretendenti, no kuriem augstāko novērtējumu ieguva viļāniete Jūlija Ņesterova. Jānorāda, ka iepriekš gūtā darba pieredze un izglītība ir saistīta ar veselības un sociālās aprūpes jomu, tādējādi Jūlija ir savas jomas speciāliste.

“Kā vadītāja “Veselības un sociālās aprūpes centrā “Viļāni””, vēlos izveidot iedzīvotājiem atvērtu un draudzīgu pašvaldības institūciju. Rūpēšos, lai klientiem tiktu nodrošināti kvalitatīvi veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi, atbilstoši Rēzeknes novada iedzīvotāju vajadzībām,” norāda Jūlija.

Iepriekš ir strādājusi par vadītāju/sociālo darbinieci Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra struktūrvienībā “Pilcene”. Pirms tam strādājusi par sociālo rehabilitētāju Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldē "Sociālais dienests", pensionāru sociālo pakalpojumu centrā un dienas aprūpes centrā.

Jūlija ir ieguvusi sociālā darbinieka kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā Vadības un sociālā darba augstskolā "Attīstība". Pašlaik studē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, 2. kursā studiju programmā „Ārstnieciskā masāža”.

“Viļānu slimnīca” pārveidota par “Veselības un sociālās aprūpes centru “Viļāni””

Viļānu slimnīcas vēsturiski bijusi Rēzeknes rajona centrālā slimnīca. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas pārveidota par SIA "Viļānu slimnīca". Tās ilggadējais vadītājs bija ārsts Juris Galerijs Vidiņš. 2022. gada 21. aprīlī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu par SIA “Viļānu slimnīca” pārveidi par pašvaldības iestādi “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni””. Iestāde “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” ir Rēzeknes novada domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Iestāde izveidota ar 2022. gada 1. augustu un darbību uzsākusi ar 2022. gada 5. augustu.

“Veselības un sociālās aprūpes centrā “Viļāni”” mērķis ir sniegt personām sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.

Sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumu – veselības aprūpe mājās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, personām, kurām saskaņā ar Latvijas Republikā saistošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī citiem, saskaņā ar iestādes apstiprināto cenrādi.

“Veselības un sociālās aprūpes centrā “Viļāni”” pieejamas ārsta konsultācijas, procedūru kabinets, rentgens, ultrasonogrāfijas kabinets, elektrokardiogrāfija, īslaicīga diennakts aprūpe, ginekologa kabinets. Klientiem ir pieejami fizioterapeita pakalpojumi, ķirurga-traumatologa privātprakse, kā arī darbojas sociālās aprūpes nodaļa, hronisko pacientu aprūpei.

“Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni”” pakalpojumu cenrādis pieejams www.rezeknesnovads.lv.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!