Baznīcas

Štikānu vecticībnieku draudzes dievnams

Vecticībnieku draudze Štikānos dibināta jau 1700.gadā. Dievnams uzcelts 20.gs. 40-jos gados. Vecticībnieku draudze Štik

Štikāni, Silmalas pagasts

Tiskādu pareizticīgo baznīca

Dievnamu uzcēla ar tēva Melitona palīdzību 1878.gadā, tam līdzās tika uzcelta arī mācītāju māja, netālu divas skolu ēka

Tiskādi, Silmalas pagasts

Tiskādu vecticībnieku draudzes dievnams

Tiskādu vecticībnieku draudze ir viena no vissenākajām Latvijā. Pastāv viedoklis, ka sloboda Tiskādi ieguva savu nosauk

Tiskādi, Silmalas pagasts

Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams

Dievnams celts 1980. gadā, lai arī vecticībnieku draudze te pastāvējusi jau 18.gs.

Feimaņu pagasts

Viļānu vecticībnieku draudzes dievnams

Dievnams celts 20.gs.30-jos gados, projekta autors arhitekts P. Pavlovs. Viļānu vecticībnieku baznīcas draudze ir viena

Jersikas iela 40, Viļāni, Rēzeknes novads

Viļānu Sv. Alberta klosteris

E-pasts: Rstankevics@inbox.lv, mariani@mariani.lv Īss apraksts: 1753. gadā pēc barona Miķeļa Rika ielūguma Viļānos iera

Kultūras laukums 6a, Viļāni, Rēzeknes novads

Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca

1753. gadā barons Miķelis Riks sāka celts pašreizējo Viļānu mūra baznīcas un klostera ansambli. Baznīcā tās pirmsākumā

Kultūras laukums 6a, Viļāni, Rēzeknes novads

Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams

Dievnams celts 1904.gadā. Lipuškos 1893.g. bija vislielākā vecticībnieku draudze Baltijā. Lipuški atrodas Rāznas eze

Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

Click to listen highlighted text!