Zosnas muiža

Apbūvi ieskauj neliels parks Rāznas ezera krastā ar 39 koku un krūmu sugām.

Zosnas muižas apbūve, datēta ar 19. gs. beigām, sastāv no muižas kungu mājas, pārvaldnieka mājas, kalpu mājas jeb "kučiera mājas", saimniecības ēkām, kuras daļēji gājušas bojā. Muižas apbūvē organiski iekļaujas neliels muižas parks Rāznas ezera krastā. Zosnas muižas apbūves galvenā arhitektūras vērtība ir Zosnas muižas kungu māja.
Kungu māja būvēta 1870. g., viena no retajām pildrežģa konstrukcijā celtajām ēkām Latgalē. 1968. g. uzcelta piebūve. Saglabājušās historismam raksturīgas interjera detaļas - griestu dekoratīvās rozetes, durvis, flīžu grīdas. Kompleksa 19.gs. b. celtas saimniecības ēkas un pārvaldnieka māja, 1820. g. celta "kučiera māja".

Šobrīd Zosnas muiža skatāma no ārpuses.

Muižas apbūves teritorijā atrodas Zosnas katoļu baznīca, uzcelta 1800.gadā, slavena ar altārgleznu „ Madonna ar bērnu” un krucifiksu, kas ir vēl vecāks kā pati baznīca, jo ir pārvesti no iepriekšējās baznīcas.

Pēc Zosnas muižas kultūrvēsturiskā izpētes un bijušās kungu mājas (nesenā pagātnē skolas ēkas) arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Kopsavilkums

- Vecākās nepārprotamās dokumentētās ziņas un kartogrāfiskais materiāls par Zosnas muižu, kas atrodas pie Rāznas ezera, saglabājies no 1784. gada, lai gan šīs muižas pirmsākumi ir daudz senāki.

- 1784. gadā Zosnas muižas īpašnieks bija brigādes komandieris Akims Foma dēls Bedrjaga.

- 1858. gadā Zosnas muižas īpašnieks bija muižnieks Čehovičs.

- 1877. gadā Zosnas muižas īpašnieks bija tirgotājs Kirils Nikona dēls Kuzņecovs, cik zināms, vismaz līdz 1885. gadam.

- 1903. gada 8. novembrī Zosnas muižu nopircis kņazs Fjodors Sergeja dēls Goļicins, visticamāk, ar visu jauno kungu māju un pārdevis 1908. gada 19. decembrī.

- Kopš 1909. gada Zosnas muižas īpašnieks bija kņazs (firsts) A. Līvens.

- 1913. gada 26. jūnijā Zosnas muižu nopirka slepenpadomnieka N. Derjužinska sieva Varvara Aleksandra meita Derjužinska.

- 1920. gadā Zosnas muiža tika atsavināta par labu Latvijas Republikai.

- Ne agrāk par 1922. gadu muižas centrā tika iekārtota I pakāpes pamatskola.

Pēc nepārbaudītas, bet ticamas informācijas jaunais kungu nams celts 1900. vai 1901. gadā.

Vizuāli vērtējot, parks ierīkots vai nu pašās 19.gs.beigās vai pašā 20.gs. sākumā.

Dažādā pakāpē saglabājušās vairākas muižas centra ēkas, arī tā sauktā Pils, ainavu parks starp Pili un ezeru, Liepu aplis jeb Liepu lapene bijušajā augļu dārzā un vairākas liepu rindas ap bijušo parādes pagalmu un pie ēkām. Šaurā bērzu aleja un vairāku dzīvžogu fragmenti ir jaunāku laiku stādījumi.

 LVVA dokumentus meklēja, caurlūkoja un vēsturiskās izpētes atziņas apkopoja vēsturisko parku pētniece, arhitekte Ilze Māra Janelis.

Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju sastādīja arhitekte Ināra Caunīte.

Adrese Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Koordinātes 56.331530; 27.342165
Tālrunis +371 20268351
Click to listen highlighted text!