Dienvidrietumu loks

Kopgarums – aptuveni 40 km
Ilgums – aptuveni 6–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)

  1. Lūznava – muižas ansamblis un parks
  2. Ūzulišku krucifikss
  3. Skradeļi un Šmeiļi – tipiski Latgales skrajciemi
  4. Dupinu krucifikss
  5. Rozentova – Romas katoļu un pareizticīgo baznīcas
  6. Černoste – peldvieta pie ezera
  7. Baldas ūdensdzirnavas
  8. Leimaniški – Maltas upes senlejas panorāma
  9. Jaudzemi – senu laiku klēts
  10. Lūznava – atgriešanās ceļojuma sākumpunktā

Lokveida maršruts pa salīdzinoši reti apdzīvotu apvidu ar tomēr bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu, ko veido gan sakrālie, gan laicīgie artefakti un gana atraktīva un daudzveidīga ainava. Tradicionālajos tūrisma bukletos šo maršrutu ir velti meklēt. Ceļotājs iepazīst Latgales augstienes rietumu malas dabu.

Vidējas grūtības pakāpes maršruts – tam ir raksturīgi reljefa kāpumi un kritumi, bet ir arī līdzeni ceļa posmi. Ceļa segums – pārsvarā grants, vietumis ar smilšu un oļu piejaukumu, un tikai aptuveni piektā daļa trases ir ar asfalta klājumu.

 

Click to listen highlighted text!