Viļānos uzsākta pastkastīšu punktu labiekārtošana

Šī gada pavasarī Viļānu apvienības pārvalde aicināja iedzīvotājus līdz 1. jūnijam sakārtot pastkastīšu punktus, kuru vizuālais izskats neatbilst pilsētvides prasībām un ir vidi degradējošs elements. Viļānu apvienības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā simts šādu pastkastīšu punktu. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, lielākā daļa tika sakārtota, veidojot sakoptas vides sajūtu kā pašiem iedzīvotājiem, tā pilsētas un novada viesiem. Apsekojot, secināts, ka nav sakārtoti 12 pastkastīšu punkti, kurus pārsvarā izmanto pensionāri vai vientuļi cilvēki ar ierobežotām iespējām.

Viļānu apvienības pārvaldē tika saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības par to, ka šie punkti pārsvarā ir nožēlojamā stāvoklī – bieži vērojama preses izdevumu vai reklāmas izdevumu „mētāšanās” pie tiem. Pastkastīšu fiziskais nolietojums ar sarūsējušiem korpusiem, nolupušu krāsu un sašķiebušos pamatu līdz šim bija Viļānu pilsētas un apkārtnes ikdiena.  Šīs pastkastes nelabvēlīgi ietekmē VAS “Latvijas Pasts”, kā arī Viļānu pilsētas un apkārtējo teritoriju tēlu.

Lai uzlabotu esošo situāciju, esošo pastkastīšu sakārtošanā pēc Viļānu apvienības pārvaldes uzaicinājuma iesaistījās iedzīvotāji, SIA “Viļānu namsaimnieks” un brīvprātīgie. Visiem kopīgi iesaistoties tika īstenots lielisks darbs, par kuru var lepoties.

Uz tikšanos pulcējās projekta URBACT III programmas projekta "Volunteering Cities+ " brīvprātīgo darba grupa, lai pārspriestu līdz šim izdarītos uzdevumus un lemtu par tālākajām darbībām, lai sadarbībā ar Viļānu pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem un interesentiem pabeigtu iesākto. Ar šī projekta atbalstu un brīvprātīgo iniciatīvu tiks atjaunoti un nokrāsoti atlikušie pastkastīšu punkti.

Kā atzina projekta darba grupa: ”Prieku rada labi padarīta darba sajūta. Šo sajūtu, šodien, mēs jūtam visi, jo redzam, ka Viļānos ir uzņēmīgi un atsaucīgi iedzīvotāji un uzņēmumi, kas ir svarīgākais kopējās sajūtas un vides veidošanā. Paldies visiem, kuri iesaistījās, jo īpaši SIA “Viļānu namsaimnieks” par Jūsu neatsveramo palīdzību kopējās problēmas risinājumā”.

Labiekārtosim vidi paši ap sevi!

Ilga Morozova, Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde projektu koordinatore

Click to listen highlighted text!