Viļānu Mūzikas un mākslas skola aicina darbā lietvedi

20.12.2023

Pagastu ziņas

Viļānu apvienības pārvalde (reģ Nr. 40900036645) izsludina konkursu uz vakanto Viļānu Mūzikas un mākslas skolas lietveža amatu uz noteiktu laiku.

Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

  • augstākā vai vispārējā vidējā izglītība, profesionālā vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā,
  • labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām,
  • teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm,
  • radošai un patstāvīgai pieejai darbam,
  • atbildības sajūtai un precizitātei,
  • vēlmei apgūt jaunas zināšanas un prasmes,
  • prasmei strādāt ar modernām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums EUR 758,00

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvalde Viļānu Mūzikas un mākslas skolas lietveža amatam" līdz 2024. gada 10. janvārim plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2024. gada 10. janvārim plkst. 12.00 iesniegt Viļānu apvienības pārvalde Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Kontaktinformācija: 64628033; 26532699.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!