Viļānu vidusskolas skolēnu un skolotāju atsauksmes par projekta “Latvijas skolas somas” aktivitātēm 2021./ 2022.m.g. 2.semestrī

1.-4. klases apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS, lai dotos ekskursijā pa koncertzāli, kā arī lai GORA kinozālē noskatītos animācijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”.

  • 27. aprīlī 1.a, 2.a un 2.b klašu skolēni apmeklēja Latgales vēstniecību GORS Rēzeknē.  Bērniem ļoti patika animācijas filma un tās sižets, bērni priecājās par zēna labo sirdi, par to, ka beigās uzvarēja taisnīgums. Pēc filmas noskatīšanās klases stundā ar skolēniem runājām par to, kā var labiekārtot apkārtni, nenodarot ļaunumu dabai. Ar lielu interesi skolēni uzklausīja gida stāstījumu par GORU un uzdeva daudz jautājumu. 1.b klase bija ļoti apmierināta ar GORA apmeklējumu. Tikai divi bērni te bija bijuši iepriekš. Viss likās ļoti liels, plašs. Patika multfilma, īpaši patika visiem braukt ar lielo liftu. Paldies par iespēju!
  • 2. maijā Viļānu vidusskolas 3.abc un 4.abc klašu kolektīvi projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros devās uz vēstniecību GORS, lai kopīgi noskatītos multfilmu "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi." Filma bērniem ļoti patika, skatījās ar aizrautību un interesi. Klasē ar skolēniem apspriedām multfilmā rādītās problēmas un to atrisinājumus. Pēc multfilmas noskatīšanās skolēni gides pavadībā devās ekskursijā pa GORU. Viņi uzzināja daudz jauna un interesanta. Daļa skolēnu vēstniecību apmeklēja pirmo reizi. Liels paldies par šo iespēju! 

10.a klase 6. maijā apmeklēja Daugavpils skrošu rūpnīcu un Marka Rotko mākslas centru.

Pirmā vieta, kuru mēs apmeklējām Daugavpilī, bija sena rūpnīca, kur ražoja skrotis. Vēsturiska vieta ar savu pievilcīgumu, interesants gids, kurš rādīja visu skrošu tapšanas procesu. Kā bonuss bija iespēja pašaut ar šīm pašām skrotīm! Mums patika gan tas, kā stāstīja par šo vietu, gan tas, ka varēja izmēģināt šaušanu. 

Marka Rotko mākslas centrā gids interesantā, ātrā tempā mums pastāstīja par Marku Rotko, viņa dzīvi un viņa darbiem. Bija iespēja apskatīt dažādus šī mākslinieka darbus un noslēgumā radošajā darbnīcā uzzīmēt savu ģeniālo mākslas darbu, kuru pēc tam varēja paņemt līdzi. Bija ļoti interesanti.

Paldies par iespēju piedalīties interesantā un izglītojošā ekskursijā! (10.a klase un skolotāja Elza Korčagina.)

5.ab klases 9. maijā apmeklēja Latgales vēstniecību GORS un piedalījās divās Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģiskajās nodarbībās.

5.a klase:

Nodarbībā muzejā skolēni iepazinās ar rakstnieka Jāņa Klīdzēja daiļradi, īpašu vērību veltot romānam “Cilvēka bērns” un kinorežisora Jāņa Streiča tāda paša nosaukuma 1991. gadā uzņemtajai filmai. Skolēni izspēlēja fragmentu no filmas, izmantojot piedāvātus kostīmus.

  • Muzejā ceļojām pa Latvijā lielāko keramikas ekspozīciju, ko dažādos laikos darinājuši Latgales podnieki.
  • Vienā no telpām skolēni draudzīgi, ieņēmuši vietas uz spilventiņiem, atrada īstu māla pikuci, no kura katrs veidoja savu suvenīru, līdzpaņemšanai uz mājām.
  • Ekskursijas laikā pa Latgales vēstniecību GORS bija iespēja aplūkot Mazo un Lielo zāli, orķestra mēģinājumu un horeogrāfijas zāli, kā arī ielūkoties aizskatuvē, mākslinieku telpās, uzkāpt uz jumta terases. 

5.b klase:

Skolēni ar interesi piedalījās divās muzeja aktivitātēs - gan par kino “Cilvēka bērns”, gan praktiskā nodarbībā, veidojot kādu figūru no māla. Skolēniem patika tas, ka ir iespēja piedalīties, gan izspēlējot kādu lomu, notikumu, kā arī pašiem darbojoties. Tas bija arī izglītojošs pasākums. Interesanta bija ekskursija pa GORU. Tur skolēni apmeklēja dažādas telpas, zāles, ģērbtuves u.tml. Tika piedāvāta arī radoša erudīcijas spēle. Skolēniem patika, viņi guva pozitīvas emocijas, reizē atpūšoties un izglītojoties. Paldies par šo iespēju! 

8.a klase 9. maijā apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS, lai piedalītos ekskursijā un GORA kinozālē noskatītos dokumentālo filmu “Klejotāji”.

Filmas galvenā doma īsti netika uztverta līdz galam, bet kāda sava paziņas, radinieka dzīvesstāsta atsevišķu epizožu līdzība gan tika saskatīta. Ar interesi tika aplūkots koncertzāles iekārtojums, izstaigātas un iepazītas telpas, kurās, ierodoties uz pasākumu, nav iespējams vienkārši tāpat iekļūt. 

9.a klase 9. maijā apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS, kur viņi GORA kinozālē noskatījās dokumentālo filmu “Klejotāji”, un Latgales Kultūrvēstures muzejā glītrakstīšanas nodarbību.

Viena no aktivitātēm bija dokumentālās filmas “Klejotāji” noskatīšanās. Izvēle bija šāda, jo skolēni maz interesējas par dokumentālo kino. Šī bija iespēja paplašināt viņu redzesloku, iepazīties ar dokumentālā kino žanru.

Latgales Kultūrvēstures muzejā skolēni piedalījās nodarbībā ” Glītrakstīšana ar spalvu un tinti”. Bija interesanta nodarbība, jo varēja ne tikai noklausīties par rakstīšanas pirmsākumiem, bet arī pašiem praktiski darboties, rakstīt ar tinti un spalvu. Gūtā pieredze tiks izmantota vēstures stundās, zināšanu papildināšanai. 

6.ab klases 18. maijā apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS un Latgales Kultūrvēstures muzeja nodarbības.

Ekskursija pa GORU bija ļoti interesanta. Radošās darbnīcas apmeklējums, apskatījām akvarelistes Elgas Pauras jubilejas izstādi ”Laika plūdums”, skolēni aizpildīja darba lapas, atbildot uz jautājumiem par pirmajiem iespaidiem par izstādi, uzzīmēja kādu no klusās dabas priekšmetiem, uzrakstīja savu autora parakstu. Apskatījām Dmitrija Zahara fotogrāfiju izstādi ”Daba un dzīvnieki”, Lanas Kazlauskienes  foto izstādi “As asu Drycani”. Skolēni apskatīja izstādi par Latgales keramiku, tās vēsturisko attīstību, no māla pikuča veidoja savu māla trauku.

Ļoti interesantas darbnīcas, mākslas objektu apskats, izvērtējums un praktiskā darbošanās. Paldies!

6.c un 8.b klase 18. maijā apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS, kur skolēniem gida pavadībā tika organizēta ekskursija. Skolēni kinozālē noskatījās filmu “Bille”.

Kādas ir mūsu izjūtas  un domas  pēc šī brauciena?

  • Ināras Kolmanes filma "Bille" uzņemta pēc Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā  romāna  motīviem un vēsta par septiņus gadus  veco Sibillu, par viņas skarbo ikdienu  un laimīgajiem brīžiem, par vērojumiem un sapņojumiem. Pati filma ļoti patika, jo ir balstīta uz reāliem notikumiem. Latviešu rakstnieces V. Belševicas darbi ir iekļauti skolas mācību programmā. Zinot  nedaudz vairāk par rakstnieci un viņas dzīvi, skolēniem būs labāk saprast viņas darbus un apgūt latviešu  literatūru.
  • Ekskursija pa GORU bija interesanta un aizraujoša. Jauna, moderna celtne, skaista apkārtne. Daudzi no mums jau tur ir bijuši, apmeklējot dažādus pasākumus, bet katru reizi  var atrast sev nezināmus interesantus faktus par šo vietu. GORA lepnums -koncertzāle, viena no labākajām Latvijā. 

Mums ļoti patika šis brauciens. Liels paldies projektam "Latvijas Skolas soma" par iespēju paplašināt redzesloku un zināšanas. 

7.abc klases 19. maijā apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS, kur skolēniem gida pavadībā tika organizēta ekskursija. Skolēni kinozālē noskatījās filmu “Bille”.

Fragmentus no V. Belševicas grāmatas “Bille” klase lasīja literatūras stundās pirms diviem gadiem, tāpēc bija interesanti redzēt filmu, vairāk notikumu, kā arī redzēt, kā izskatījās darbības vieta 20. gadsimta 30-jos gados, jo lasot to iedomāties bija grūti. Gan literatūras, gan klases stundās tika runāts par to, kā veidojas cilvēka personība, kas ietekmē to, par kādiem cilvēkiem mēs kļūstam. Filma ir vizuāls piemērs tam, kā vide un apkārt esošie cilvēki ir ietekmējuši mazās Billes pasaules uztveri, dzīves mērķus. Lai arī filmā darbība notiek pirms gandrīz 100 gadiem, cilvēku attiecības, mazu bērnu sapņi ir tādi paši kā mūsdienās.  Bille sapņoja izrauties no nabadzības, no mazvērtības kompleksa.

Interesanti bija iepazīties arī ar kultūras iestādi Rēzeknē – Latgales vēstniecību GORS. Ekskursijas laikā mēs pabijām tādās telpās, kur katrs apmeklētājs nemaz netiek, uzzinājām par atsevišķu telpu funkcionalitāti, izmantošanas iespējām. 

9.b klase 19. maijā apmeklēja Latgales Vēstniecību GORS, kur skolēni kinozālē noskatījās filmu “Bille”. Tad skolēni devās uz muzejpedagoģisko nodarbību “Pirmo reizi izstādē”.

  • Ināras Kolmanes filma "Bille" vēsta par mazu meiteni Sibillu, par viņas skarbo ikdienu  un laimīgajiem brīžiem. Filma raisīja ļoti dziļas pārdomas. 
  • Muzeja nodarbībā Mākslas namā varējām vērot vecmeistaru darbus. Arī paši varējām iejusties mākslinieku lomā. Mums viss ļoti patika. Liels paldies projektam Latvijas Skolas soma! 

27. maijā visiem Viļānu vidusskolas skolēniem Viļānu kultūras namā tika piedāvāta iespēja tikties ar grupu “Santehniķi”, klausīties viņu radīto mūziku uz savdabīga mūzikas instrumenta trubofona, kā arī grupas dalībnieku atraktīvo stāstījumu par to, kā no nekā var radīt mūziku.

Grupas “Santehniķi” koncertā mēs gan dzirdējām  neparastus mūzikas instrumentus un stāstījumu par instrumentiem, par to tapšanas vēsturi, par puišu muzikālo darbību. Galvenā atziņa – nebaidīties no izaicinājumiem, nebaidīties neparastas idejas īstenot dzīvē, svarīgi ir strādāt, darboties, un viss sanāks.

Noskatoties Ogres jauniešu grupas “Santehniķi” koncertlekciju, bērni bija sajūsmā par jauniešiem, kuri muzicē uz pašu darinātiem mūzikas instrumentiem. Jaunums bija tas, ka var muzicēt uz kanalizācijas caurulēm un sist nevis ar bungu vālēm, bet čībām. Sajūsmu izrādījām ar skaļiem aplausiem.

Click to listen highlighted text!