Bērni pētī Laizānu parku

Publicēts 09.11.2015

No šī gada aprīļa līdz oktobra beigām Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tika realizēts projekts „Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”, kuru finansēja Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds. Projekta mērķis: aktualizējot vides izglītības un audzināšanas jautājumus un veicinot skolēnu personīgo atbildību par vides saglabāšanu un aizsardzību, organizēt vides izglītības projektu „Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”.

Šī projekta ietvaros mūsu bērniem bija dota iespēja pastrādāt kopā ar dažādiem speciālistiem. Kvalificētas bioloģes Annas Mežakas vadībā skolēni uz atšķirīgiem substrātiem (koki, augsne, mākslīgas izcelsmes substrāti) bija noteikuši Laizānu parka teritorijā izplatītākās ķērpju un sūnu sugas. 6. un 7. klases skolēni piedalījās interaktīvās nodarbībās par izplatītākajām ķērpju un sūnu sugām, kā arī uzklausīja nelielu stāstījumu par tiem. Izmantojot lupas un mikroskopus, skolēni iemācījās atšķirt vienu sugu no otras. Kopā ar Annu Mežaku uzsākts pētījums – epifītisko ķērpju un sūnu biomonitorings. Pētījums turpināsies arī pēc projekta noslēguma. Tagad mums skolā ir ķērpju un sūnu kolekcija, kuri aug Laizānu parkā.

Septembrī bērniem bija iespēja pastrādāt ar jauniem mikroskopiem un stereomikroskopiem. Rezultātā bērni secināja, ka ar stereomikroskopu palīdzību noskaidrot ķērpju sugas daudz vieglāk.

Ornitologa Andra Avotiņa vadībā bērni veica putnu novērošanu un atpazīšanu Laizānu parka teritorijā. Ornitologs piedāvāja bērniem iespēju novērot putnus binoklī, kā arī ar teleskopa palīdzību. Putnu pazinējs pastāstīja, ka dažas putnu sugas mēs varam dzirdēt, bet nevaram redzēt. Ir putnu sugas, kuru klātbūtni mēs varam noskaidrot pēc viņu „pēdām”. Pēc nodarbībām dabā, ņemot vērā konstatēto putnu ārējā izskata aprakstus, tika sagatavots Laizānu parkā sastopamo putnu sugu saraksts.

Septembrī kopā ar ekspertiem no Dabas aizsardzības pārvaldes bērni apsekoja Laizānu parka teritoriju pēc tā renovācijas un konstatēja vienu aizsargāmo skudru sugu. Bērniem bija ļoti interesanti uzzināt, kā cilvēks pēc „pēdām” var noskaidrot arī kukaiņu sugas. Bija iespēja arī aplūkot kukaiņu kūniņu pēc kukaiņa izšķilšanās.

Skolēni salasīja lapas no lapu kokiem, kuri aug Laizānu parka teritorijā un izveidoja atbilstošu herbāriju.

Bērni izmēģināja sevi fotogrāfu lomā un fotografēja kokus, kuri aug Laizānu parkā, lai redzētu izmaiņas, kuras notiek ar kokiem dažādos gadalaikos. Internetā skolēni sameklēja koku aprakstus.

Tagad Laizānu parkā ir pabeigti renovācijas darbi un parka teritorija būs pieejama kā zona pētnieciskajai darbībai un praktiskām nodarbībām dabaszinību un matemātikas stundās, kur noteikti būs izmantoti skolēnu sagatavotie materiāli.

Nadežda Savicka,
Liepu pamatskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0