Jaunstrūžānu pamatskolas 5. klase dāvina spārnotajiem draugiem jaunas „mājas”

Publicēts 13.04.2017

Jau pāris nedēļas dabā jūtams pavasaris. Kā pirmie tā vēstneši, nepārprotami, ir gājputni, kas atgriezušies aplūko un novērtē savas mājvietas – ligzdas, būrīšus, koku dobumus. Daudzām mājvietām vajadzīgs „remonts”, bet lielai atceļojošo putnu daļai to, vienkārši, trūkst. Jaunstrūžānu pamatskolas 5. klases skolēni, sagaidot Putnu dienas un reizē ļoti lietderīgi izmantojot Projektu nedēļas divas dienas, uzmeistaroja strazdiem 8 jaunus būrīšus.

Pirmajā dienā notika lielais būrīšu izgatavošanas darbs. Bērni – gan zēni, gan meitenes – mājturības skolotāja Andreja Zahara vadībā un uzraudzībā skicēja, mērīja, kala, zāģēja, lika kopā un nagloja. Darbam tika izmantoti neēvelēti dēļi, jo, kā zināms, putni nemīl „pulētas” mītnes, viņiem patīk viss dabiskais.

Pēc tam skolēni uz būrīšu priekšējām sienām atstāja savus „parakstus” – kāds uzzīmēja simpātisku zaķēnu, daži uzrakstīja būrīša tapšanas gadu, citi savu vārdu un klasi, kurā mācās. Uz dažiem būrīšiem bija veidotas savdabīgas monogrammas „STR”, kas tulkojās kā Strūžānu Strazdi.

Pēc dažām dienā skolēni kopā ar klases audzinātāju un skola saimniecības daļas vadītāju Vitoldu Bautri devās novietot būrīšus kokos skolas uzkalniņā un laukumā aiz tirgus. Vitolds katru būrīti piestiprināja savā kokā, vairāk izvēloties tieši bērzus.

Šobrīd visi astoņi būrīši jau ir apdzīvoti, un skolas kalns kļuvis par astoņām strazdu dziesmām skanīgāks!

Šis, it kā mazais darbiņš, radīja bērnos patiesu prieku un gandarījumu. Tagad vai katru rītu viņi dodas apraudzīt savus spārnotos draugus, kuri neskopojas ar dziesmām, tādā veidā sakot paldies bērniem par jaunajām mājām. Paveiktais arī nostiprināja skolēnos apziņu, ka ikvienam – putna bērnam un cilvēkbērnam – ir ļoti, ļoti vajadzīgas mājas, kurās katrs tiek gaidīts, mīlēts, aprūpēts un ir drošībā.

Par strazdu skaņo svilpošanu no sirds priecājas 5.klases skolēni: Mihails Sazonovs, Arnolds Anufrijevs, Kārlis Kalnejs, Elgars Razgalis, Marika Valda Uļjanova, Viktorija Kolosova, Viktorija Kurmeļova, Marija Fiļimonova, Artis Gļauda, Emīls Kapacis un klases audzinātāja Vanda Ķebe.

Leokādija Razgale,
Stružānu pagasta kultūras nama vadītāja
Autores foto