Absolventu salidojums Strūžānu skolā

Publicēts 10.06.2015
Bijušie Strūžānu skolas pedagogi

29.maijā sabiedrisko aktivitāšu centrs “Strūžānu skola” aicināja uz tikšanos visus, kas ir piederīgi Gaigalavas pagasta Strūžānu skolai. Šogad Strūžānu skola svinētu 175 gadu jubileju.

Strūžānu skola, kura dibināta 1840.gadā, tika slēgta pirms 6 gadiem – 2009.gadā. 169 gadu pastāvēšanas laikā tā pārcietusi dažādus vēsturiskus laikus un varas maiņu, kara un ugunsgrēka šausmas. Savulaik skola bija izvietota deviņas ēkās, tāpēc sīkāki arhīva materiāli par skolu atrodami, tikai sākot ar 1947.gadu. Strūžānu skola vienmēr ir bijusi maza gan aizņemtās platības, gan skolēnu skaita ziņā. Kopš 1947.gada skolu beiguši, apmēram, 600 absolventu.

Uz absolventu vakaram veltīto koncertu “Atmiņas par skolu” ieradās bijušie absolventi, skolotāji, skolēni, tehniskie darbinieki, draugi, radi un ciemiņi. Pēc apkopotajiem datiem, uz pasākumu ieradās un reģistrējas 102 dalībnieki, kuri saistīti ar Strūžānu skolu.

Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par skaisto, sirsnīgo pasākumu. Kopš skolas slēgšanas, uz Strūžānu estrādes nebija skanējušas bērnu balsis, tāpēc liels paldies Gaigalavas pamatskolas direktorei Inārai Ūsītei par atbalstu koncerta organizēšanā un par skaistajiem skolēnu priekšnesumiem – folkloras kopai “Puriņeņš” (vad. Rasma Igaune), 5.-9.kl. deju kolektīvam (vad. Silvija Bokta), stāstniekiem “Visi 10” (vad. Ērika Bozoviča). Paldies arī Gaigalavas kultūras nama kolektīviem – jauniešu deju kolektīvam “Krēslīte” (vad. Maira Gribuste”, amatierteātrim “Bykovīši” (vad. Ērika Bozoviča). Par drosmi atklāt noslēpumus, paldies mūsu bērniem, kuri mācās Dricānu un Rogovkas vidusskolās. Protams, paldies arī aktivitāšu centra pašdarbniekiem – sieviešu ansamblim (vad. Ināra Kuzminai), amatierteātrim “Tādi Šādi” (vad. Jolanta Mihailova).

Vissirsnīgākais paldies par uzdrīkstēšanos Strūžānu skolas pēdējai, 2009.gada absolventu klasei par pasākuma vadīšanu, par saviļņojošajiem vārdiem Leonginai Latkovskai un par aizkustinošo veltījumu absolventiem Ērikai Bozovičai un Aigai Spīčai!

Skanot skolas himnai, daudzu klātesošo acīs bija asaras. Kas to zin,- kā būtu, ja būtu… Skaistas un sentimentālas atmiņas, sen neredzētie klasesbiedri, mīļie skolotāji, saviļņojošie vārdi un emocijas darīja savu – katra sirdī nostiprinājās apziņa, ka Strūžānu skola ir mana skola!

Skolas zvans apklusa, gaidot nākamo absolventu salidojumu… Kopš 2009.gada, Stružānu skolas ēkā darbojas sabiedrisko aktivitāšu centrs un Vecstrūžānu bibliotēka. Bet tas jau ir pavisam cits stāsts…

SAC “Stružānu skola”
vadītāja Jolanta Mihailova

Bykovīši Direktore Leongina Latkovska Folkloras kopa Pureneņš  Pēdējā absolventu klase Sabiedrisko aktivitāšu centrs Sieviešu ansamblis Skan skolas himna Amatierteātris Tādi šādi Veltījums absolventiem Visi 10 5.-9.kl. deju kolektīvs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0