Aicinājums iedzīvotājiem iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Publicēts 07.02.2016

Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” nosaka, ka ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par radīto atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Saskaņā ar šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem līgums par atkritumu apsaimniekošanu obligāti ir jāslēdz ikvienai mājsaimniecībai, tāpat – ikvienai juridiskai personai. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu ir saucamas pie administratīvās atbildības.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus mēneša laikā noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja līgumi netiks noslēgti mēneša laikā, fiziskās un juridiskās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodus.

Līgums jānoslēdz ar SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (ALAAS) griežoties katrā pagasta pārvaldē vai ALAAS telpās, kas atrodas Zilupes ielā 50, Rēzeknē, tālrunis 6 46 07673, sia.alaas@inbox.lv, darba dienās:

pirmdiena 8:00 – 16:30
otrdiena 8:00 – 18:30
trešdiena 8:00 – 16:30
ceturtdiena 8:00 – 16:30
piektdiena 8:00 – 14:30

Informējam, ka SIA „ALAAS” tām vietām, kur nevar piebraukt atkritumu izvešanas mašīna (piem., mazdārziņu teritorijas, atsevišķas viensētas), lai savāktu atkritumus no konteinera, piedāvā sadzīves atkritumu savākšanu marķētos plastmasas maisos ar tilpumu 70 litri. Ja izvēlas radītos sadzīves atkritumus savākt, izmantojot marķētos maisus, tad, iegādājoties maisus, persona veic priekšapmaksu par atkritumu izvešanu. Viena maisa cena ir 1,72 EUR (tai skatā pievienotās vērtības nodoklis). Cenā ir iekļauta maisa izgatavošanas un atkritumu izvešanas izmaksas.

Norādām, ka Rēzeknes novada teritorijā 2015.gadā 12 pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu ) tika izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016. gadā.

Visus sašķirotos atkritumus SIA “ALAAS” izved bez maksas.

Informācija par jau izveidoto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu darba laikiem un atkritumu pareizu šķirošanu 12 pagastos ir pieejama katrā pagasta pārvaldē.

Pieredze liecina, ka vislabākā vieta atkritumu šķirošanai ir slēgta tipa konteineru punktos. Piemēram, ja konteinerā, kas ir paredzēts papīram, kāds neapzinīgs iedzīvotājs iemet nešķirotus atkritumus, visi centieni var izrādīties veltīgi un atkritumi var tikt uzskatīti par nešķirotiem. Tāpēc atkritumu šķirošana ir katra cilvēka godprātības un atbildības jautājums.

Pārējos pagastos, kur vēl nav izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam), SIA „ALAAS” nodrošina sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu (izbraukumu laika grafiks pa pagastiem pieejams katrā pagasta pārvaldē un SIA “ALAAS”). Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā vienu reizi mēnesī) brauc speciāli aprīkota SIA „ALAAS” mašīna un savāc iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plastmasu. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” pieņem bez maksas.

Kāds ir labums no sadzīves atkritumu šķirošanas?

1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos atkritumus savāc un izved pārstrādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt noteiktu naudas summu, šķirojiet atkritumus!

2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces. Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā pārtikas un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiroto atkritumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmalcināts un izkausēts, lai iegūtu otro dzīvi. Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas smiltis un netiek piegružota apkārtējā vide.

Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums noderīgas lietas.

3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti.

4) Padarām dabu un vidi ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem.

Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā arī ir izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). Laukumā šķirotu atkritumu pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu atkritumu savākšanai. Šie atkritumi tiek pieņemti bez maksas.

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) pieejama arī SIA „ALAAS” mājas lapā: www.alaas.lv (SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 29132365).

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības par atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada teritorijā, lūdzam zvanīt vai rakstīt Rēzeknes novada pašvaldības vecākajai vides aizsardzības speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 46 07185, e-pasts: Terezija.Kruste@rezeknesnovads.lv

Informāciju sagatavoja:

Terēzija Kruste,
Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0