Aicinām piedalīties Bibliotēku nedēļas pasākumos

Publicēts 13.04.2017

Kopš 1995. gada pēc UNESCO ierosinājuma 23. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena, lai godinātu autorus un viņu darbus, pievērstu sabiedrības uzmanību literatūras nozīmei cilvēku dzīvē un autoru ieguldījumam sabiedrības sociālajā un kultūras progresā.

Latvijā pēc Bibliotekāru biedrības ierosinājuma šī diena tiek atzīmēta kopš 1997. gada ar pasākumiem nedēļas garumā. Bibliotēku nedēļas laikā tiek organizētas visdažādākās aktivitātes, lai popularizētu grāmatas un lasīšanu, stāstītu par savu darbu un piedāvājumiem. Šogad Bibliotēku nedēļa notiks no 17. līdz 23. aprīlim ar vadmotīvu “Bibliotēka un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”.

Bibliotēku nedēļa ir īstais laiks, lai iepazītos ar jaunākajām grāmatām. Jaunieguvumus saviem lasītājiem piedāvās Audriņu, Gaigalavas, Griškānu, Kantinieku, Lūznavas, Maltas, Pušas, Silmalas pagastu bibliotēkas, Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu un Silmalas pagasta Ružinas bibliotēkas, Kaunatas pagasta 1. bibliotēka.

Ir svarīgi jau no agras bērnības veidot interesi par grāmatām un lasīšanu, tādēļ bibliotēkas lielu uzmanību pievērš darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, ņemot vērā, ka šī vecuma auditorija ir visatsaucīgākā. Šogad Bibliotēku nedēļā pirmā tikšanas ar bibliotēku tiks sarīkota Gaigalavas, Nautrēnu, Mākoņkalna un Sakstagala pirmsskolas vecuma bērniem.

Skolēni tiks aicināti uz bibliotekārām stundām “Iepazīsim savu bibliotēku” Nagļu pagasta bibliotēkā, “Saudzēsim grāmatas “ Rikavas pagasta bibliotēkā, “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Ozolaines pagasta bibliotēkā , informatīvi izglītojošu stundu “Uzzini, kas slēpjas “Lasāmkokā”” Stoļerovas pagasta bibliotēkā, informācijas dienu kopā ar vecākiem “Tavs palīgs mācībās – datu bāzes” Sakstagala pagasta bibliotēkā. Nagļu pagasta bibliotēkā būs piedāvāta iespēja klausīties putnu balsis virtuālajā vidē.

Mūsdienās cilvēku informacionālo vajadzību un prasību apmierināšanai ir prioritāra nozīme, ar informācijas sabiedrības veidošanos mainās arī bibliotēku un sabiedrības attiecību saturs.

Bibliotēku sniegtie pakalpojumi mainās līdzi pieprasījumam. Bibliotēkas sniedz konsultācijas un apmācības datortehnikas un interneta lietošanā, e-pakalpojumu izmantošanā. Nautrēnu un Gaigalavas pagastu bibliotēkās tiks sniegta palīdzība gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanā un iesniegšanā.

18. aprīlī plkst. 13.30 Feimaņu pagasta bibliotēkā būs iespēja tikties ar žurnāla “Ceļš uz Latgali A 12” radošo komandu. Savukārt 19. aprīlī plkst. 9.00 Maltas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā visus interesentus sagaidīs leļļu meistare Ingūna Radziņa pasākumā “Ingūnas Radziņas leļļu valstībā”. Rikavas pagasta bibliotēkā interesentiem būs iespēja piedalīties diskusijā par bibliotēkas nozīmi un lomu sabiedrībā šodien.

Rēzeknes reģiona novadu bibliotēku darbinieki tiek gaidīti 21. aprīlī Maltas pagasta bibliotēkā, kur notiks bibliotekāru pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs. 2016. gadā veikts bibliotēkas ēkas kapitālais remonts un telpu atjaunošanas darbi. Semināra programmā paredzēts arī Maltas vēstures muzeja apmeklējums.

Informāciju par minētajiem un citiem bibliotēku pasākumiem un to norises laiku atradīsiet Rēzeknes novada kultūras/tautas namu, bibliotēku, muzeju pasākumu plānā aprīlī.

Aiciniet savus lietotājus dalīties sociālajos tīklos ar stāstiem par to, kāpēc viņi mīl jūsu bibliotēku, izmantojot tēmturi #manabiblioteka.

Bibliotēku nedēļas ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 24.-25. aprīlī notiks Latvijas Bibliotēku festivāls: 24. aprīlī – LNB Atbalsta biedrības draugu telpas atvēršana, Latvijas Bibliotekāru 12. kongress, Bibliotēku Gada balva; 25. aprīlī – Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference, uz kuru dosies arī mūsu novada bibliotekāri.

Lai bibliotēku aktivitātes sagādā prieku, dara dzīvi interesantāku ne tikai Bibliotēku nedēļā, bet katru dienu!

Valentīna Viša,
Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku informācijas speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0