Aicinām uz Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotāju forumu!

Publicēts 10.04.2015

Šī gada 17. aprīlī, no plkst. 09:30 līdz 16:20, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, konferenču zālē, (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) notiks Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāju forums.

Foruma laikā visiem ieinteresētajiem Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja aktīvi līdzdarboties, lai aktualizētu savas dzīves telpas problēmjautājumus un savstarpēju diskusiju rezultātā rastu efektīvus risinājumus nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Lai nodrošinātu veiksmīgu iecerēto aktivitāšu norisi, Rēzeknes un Viļānu novados pirms foruma notika 5 apkaimes darbnīcas: Maltas, Gaigalavas, Lūznavas, Vērēmu pagastos, kā arī Viļānos. Kopā apkaimes darbnīcas apmeklēja un tajās darbojās 152 aktīvākie Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji. Grupu darbos iedzīvotāji raksturoja vajadzības un iespējamos risinājumus, kas ir aktuāli konkrētajai vietai. Tikšanās laikā iedzīvotājiem bija iespēja izteikt idejas un priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai savā novadā.

Paveiktais darbs vietējās apkaimes darbnīcās tiks turpināts forumā, kur diskusiju laikā tiks apskatīti aktuālākie problēmjautājumi un meklēti risinājumi, darbojoties tematisko grupu jomās:

• Sociālā joma, veselība, drošība;
• Izglītība;
• Kultūra, sports un atpūta;
• Nevalstiskā sektora loma novada attīstībā;
• Uzņēmējdarbības sektors, t.sk., tūrisms, amatniecība, mājražošana.

Darbs grupās tiks orientēts uz vietējās kopienas attīstībai svarīgām prioritātēm, lai ar iedzīvotāju līdzdalību rastu risinājumus turpmākai konstruktīvai sadarbībai starp publisko un nevalstisko sektoru, veicinot pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā dažādās jomās.

Iedzīvotāju forumu organizē biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projekta „Iedzīvotāju forums Rēzeknes un Viļānu novados”, ko līdzfinansē Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterovu fonds”. Pasākumu atbalsta Rēzeknes novada pašvaldība un Viļānu novada pašvaldība.

Plašāka informācija par pasākumu norisi pievienotajā programmā, savukārt ieskats notikušo vietējo apkaimes darbnīcu norisē apskatāms foto attēlos.

Ineta Dzerkale
Projekta koordinatore

Foruma programma 

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0