Aktīvās atpūtas centra „Zelta zivtiņa“ vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā

Publicēts 21.05.2013
Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 06.06.2013. lēmumu.
Pamatojums: vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru.
Iepirkuma identifikācijas numurs – LPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 5.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Iepirkuma priekšmets – Aktīvās atpūtas centra „Zelta zivtiņa“ vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks – Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, no plkst.8.00 līdz plkst.16.00.
Kontaktpersona – Vladimirs Špeļs, tālr. 28374275, e-pasta adrese: info@luznava.lv; darba laiks: no plkst.8.00 līdz plkst.16.30.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0