Aktuāli bioloģiskās produkcijas ražotājiem!

Publicēts 26.08.2014

Vēl tikai līdz 1. septembrim var iesniegt iesniegumu sava uzņēmuma atbilstības izvērtēšanai Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai biedrībai „Vides kvalitāte” Ministru kabineta noteikumu Nr.1524 no 17.12.2013. „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 6. Nodaļas „Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās” 6.2 nodaļas „Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā 220.1 punkta prasībām, kā bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem, kurš piegādājis produktus bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes vai pārstrādes uzņēmumiem vai realizējis fasētus un marķētus bioloģiskus produktus un ieņēmumi par pārdoto produkciju, īstenojot bioloģiskās lauksaimniecības shēmu, no 2013.gada 1. septembra līdz 2014.gada 31. augustam pārsniedz atbalsta summu 210 euro. Iesniegumam pievieno darījumus un maksājumus apstiprinošus dokumentu kopijas.

Līdz kārtējā gada 1.oktobrim attiecīgi Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai biedrība „Vides kvalitāte” sagatavo un iesniedz Lauku Atbalsta Dienestā uzņēmumu sarakstu, kuri atbilst minētajām prasībām. Savukārt bioloģiski ražojošiem uzņēmumiem, kuri izvērtēti un iekļauti sarakstā, laika posmā no 1. oktobra līdz 1. novembrim jāsniedz pieteikums Lauku Atbalsta Dienestā valsts atbalsta saņemšanai.

Plašāku informāciju var saņemt Latvija Lauku Konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļā zvanot pa tālruni 64625254 vai griežoties pagastos pie Lauku attīstības konsultanta.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0