Amatā tiek apstiprināta Verēmu pamatskolas direktore

Publicēts 21.12.2017

21.decembrī Rēzeknes novada pašvaldības sēdē tika apstiprināta Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile. Iveta Gaile tika izvēlēta starp sešiem pretendentiem, viņas darba stāžs izglītības iestādēs ir vairāk kā 20 gadus, gan kā pedagogam, gan kā starptautisku jauniešu sadarbības projektu vadītājai. I.Gailei ir sākumskolas skolotāja izglītība (Liepājas pedagoģiskais institūts), maģistra grāds pedagoģijā un sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā.

Stāstot par savu skolas attīstības vīziju, Iveta Gaile saka: ”Verēmu pamatskola ir mūsdienīga, radoša, konkurētspējīga un atpazīstama skola, kas kopj tautas tradīcijas, veicina personības izaugsmi, nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un draudzīgā, drošā un cieņpilnā vidē dod iespēju ikvienam attīstīties un pilnveidot savas spējas. Skolēna kvalitatīva izglītošana pozitīvā, izaugsmi atbalstošā kultūrvidē. Nesaistot skolēna personības novērtējumu ar akadēmiskajiem sniegumiem, saskatot ikkatra skolēna stiprās puses un dotumus, veicināt katra skolēna personisko izaugsmi, audzinot radošu, cieņpilnu personību, kas spēj sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un konkurētspējīga kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā un dzīvē.”

Iveta Gaile uzsāks darba gaitas Verēmu pamatskolā  pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinājuma saņemšanas. Verēmu pamatskolas ilggadējā direktore Jevgēņija Paura nākamā gada 15. janvārī dosies pelnītā atpūtā.

Diānas Seleckas teksts un foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0